Ängelholmslärare nominerad till lärarpris

Molly Karlsson, mellanstadielärare och IKT-pedagog på Villanskolan i Ängelholm är nominerad till lärarpriset Guldäpplet.

Molly Karlsson, mellanstadielärare och IKT-pedagog på Villanskolan i Ängelholm är nominerad till lärarpriset Guldäpplet.

Kollegor, skolledare och andra inom skolan har nominerat Molly Karlsson till Guldäpplet och hon uppmärksammas särskilt för hennes arbete med att integrera IT i undervisning med personal och elever.

I Guldäpplets nominering lyfts att Molly ständigt har fokus på det mervärde som digitala verktyg och resurser kan ge eleverna. Ett exempel som nämns är hur hon aktivt arbetat med att använda digitala verktyg i den verksamhet som sker utomhus med eleverna.

– Jag är glad över nomineringen, det jag alltid vill framhålla är vikten av källkritik. Att fundera på vem som skrivit, varför det skrivits och kan det vara sant, är något som kan lyftas mycket tidigt med elever i skolan, säger Molly Karlsson.

Molly arbetar just nu med nyanlända elever och i det arbetet används digitala hjälpmedel till lärandet. Till exempel får eleverna fotografera saker som de inte kan det svenska namnet på, sedan sätts bild och rätt ord samman till presentationer som visas för klasskamrater. Detta är också ett exempel på hur elever gått från att vara konsumenter av information som finns på internet och i appar, till att ha blivit egna producenter av information, något som Molly lyfter fram och tar vara på i sin undervisning.

– Det digitala ska vara ett komplement som stärker upp undervisningen, det måste alltid finnas ett mervärde och mycket tanke bakom varför vi använder de digitala verktygen, säger Molly Karlsson.

Om Guldäpplet

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Guldäpplets information om nomineringarnalänk till annan webbplats

Barn håller läsplatta man ser bara händer och läsplattan