Parkeringsavgifter återinförs 1 september på Ängelholms kommuns parkeringar

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte förlänga den avgiftsfria parkeringen i Ängelholms kommun. Det betyder att parkeringsavgifter återinförs med start den 1 september 2020. Anledningen är att de fria parkeringsplatserna främst har använts för långtidsparkering i stället för tillfällig parkering i samband med handel.

Pandemin pågår fortfarande och det finns ett fortsatt behov av att stödja näringslivet. Men det finns också ett behov av att underlätta för framför allt äldre att ta bilen till centrum för att de ska kunna undvika kollektivtrafiken på grund av smittorisk.

Önskade effekter uteblev

De önskade effekterna av fri parkering som Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om i våras för att underlätta för näringslivet har inte uppnåtts. I stället har de fria parkeringsplatserna främst använts för långtidsparkering i stället för tillfällig parkering i samband med handel. Därför har Samhällsbyggnadsnämnden inte fattat beslut om att förlänga avgiftsfri parkering. Det betyder att parkeringsavgifter återinförs med start den 1 september 2020.