Halverad avgift för torghandel på Stortorget

För att underlätta för företag som påverkas av coronapandemin har försäljning på Storgatan och Stortorget varit avgiftsfri under sommaren. Men eftersom torghandeln minskar under hösten har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att inte förlänga möjligheten för utökad torgförsäljning längs Storgatan. Istället hänvisas torgförsäljning till Stortorget mot halverad avgift. Beslutet gäller från den 1 september till den 31 december 2020.

Ansökan om tillfällig försäljningsplats

Ansökan om tillfällig försäljningsplats på Stortorget görs via kommunens e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om tillfällig försäljningsplatslänk till annan webbplats

Kommunens åtgärder för att stödja företagarelänk till annan webbplats

Coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats