10 frågor och svar om Pyttebrons framtid

Varför kan Pyttebron inte bevaras som bro och hur långt har arbetet med Ängelholmspaketet kommit? Många är de frågor som kommuninånare ställer till Ängelholms kommun.

Här besvaras tio vanliga frågor om bron och om arbetet med den nya leden. 

Svaren är baserade på den undersökning som gjorts av framtidsscenarier för Pyttebron, beskedet från den politiska styrgruppen för trafikfrågor samt arbetet med detaljplanen för Klippanvägens förlängning.

Flygbild över Ängelholms centrum som visar Rönne å.

Flygbild över centrala Ängelholm

Bild på Pyttebron. En röd järnvägsbro från förra sekelskiftet.

Pyttebron i Ängelholm