Plats 25 av 290 för Ängelholms företagsklimat

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar. I år hamnar Ängelholms kommun på plats 25 bland landets 290 kommuner vilket innebär att kommunen tappar 8 platser jämfört med 2019.

Av Skånes 33 kommuner placerar sig Ängelholm på en sjätte plats.

–På det stora hela så är det ett bra resultat som vi ska vara stolta över, men samtidigt är det tråkigt att vi tappar placeringar. Det visar att det fortfarande finns mycket arbete att göra för att underlätta för våra företagare, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rankingen baseras främst på en enkätundersökning som företagarna själva svarar på, men även på en statistisk del. Årligen deltar mer än 30 000 företagare. I Skåne deltar ungefär 4 000 företagare och i Ängelholm blir det ungefär 150 svar.

– En 25 plats är ett bra resultat och en fingervisning på hur vi ligger till i vårt arbete. Samtidigt vill vi ju klättra i rankingen inte tappa placeringar, säger Rune Liljenberg, miljö och byggchef på Ängelholms kommun.

I kategorin om ’tillgång till kompetens’ klättrar kommunen 59 placeringar från föregående år och företagarna svarar även att det finns bättre möjligheter för mobilnät och bredband än tidigare.

En kategori där Ängelholm sticker ut negativt är den om långa handläggningstider.

– Vi har nyligen infört nya e-tjänster för att det ska gå snabbare att få besked för den som söker bygglov. Och vi har stora förhoppningar om att det på sikt ska korta väntetiden för de sökande, säger Rune Liljenberg.

*Svenskt Näringsliv utför årligen en ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.