Den trygga lilla staden - politiker och tjänstepersoner om Ängelholm år 2035

Trygghet, jämställdhet, bra kommunikationer och mod att satsa på annorlunda idéer. Så lät några av framtidsvisionerna när politiker och tjänstepersoner samlades för dialogmöte om Vision 2035.

Arbetet med Vision 2035 har genomförts genom bland annat dialogmöten med medborgare, och näringsliv, föreningar och skolungdomar. I september var det dags för politiker och kommunala tjänstepersoner att säga sitt om vad som ska utmärka Ängelholms kommun de kommande 15 åren. Sex mindre dialogmöten arrangerades i stadshuset i Ängelholm.

Röster från dialogmöte 21 september

Se filmen om hur det gick till under ett av dialogmötena och hör Ulfs, Viktorias, Anders och Ullas tankar och visioner om framtiden i Ängelholm.

En man och två kvinnor sitter och diskuterar vid ett bord.

Daniel Coloka, Viktoria Österling och Ritva Bris tog del av material från vårens dialogmöten.

Tre kvinnor diskuterar i ett konferensrum.

Filippa Kurdve, Annika Ohlström och Eva Sturesson diskuterade hållbar integration, välutvecklade kommunikationer i hela kommunen och hur Ängelholm kan bli en tillgänglig stad för alla.