Snart öppnar hela Klippanvägen

Arbetet med Klippanvägens ombyggnad har gått snabbare än planerat. Den 23 november ska arbetet vara klart och öppna upp för trafik. Men redan den 26 oktober öppnas sträckan mellan Kristian II:s väg och Lagegatan/Emblagatan samt den nya rondellen i korsningen.

När arbetet med Klippanvägens ombyggnad påbörjades i december 2019 var målsättningen att det skulle bli klart till sommaren/hösten 2021. Men på grund av att arbetet gått så snabbt kommer Klippanvägen att öppnas helt för trafik i slutet av november.

– Jag förstår att det har varit krävande för ängelholmarna att leva med avstängningen av Klippanvägen. Därför är vi väldigt glada att kunna öppna upp igen tidigare än planerat, säger Johan Reinholdz, projektledare i Ängelholms kommun.

Den 26 oktober öppnar sträckan mellan Kristian II:s väg och Lagegatan/Emblagatan för trafik och den nya rondellen i korsningen. Omledning av trafiken från Kungsgårdsleden till Klippanvägen kommer att skyltas via Verkstadsgatan. Den sista sträckan mellan Lagegatan/Emblagatan och Kungsgårdsleden där det ska asfalteras och bli en ny busshållplats släpps trafiken på först den 23 november.

Ombyggnaden av Klippanvägen är en del av den stora renoveringen och utbyggnaden av kommunens ledningsnät som pågår fram till 2024. I samband med ombyggnaden har det gjorts förbättringsarbeten längs vägen och kabelrör har grävts ner för framtidens elnät.

Projektet Klippanväggens ombyggnadlänk till annan webbplats

Karta som visar 1: sträckan mellan Kristian II:s väg och Lagegatan/Emblagatan samt den nya rondellen i korsningen som öppnas upp för trafik den 26 oktober. 2: Sträckan mellan Lagegatan/Emblagatan och Kungsgårdsleden öppnar den 23 november.

1: Sträckan mellan Kristian II:s väg och Lagegatan/Emblagatan samt den nya rondellen i korsningen öppnas upp för trafik den 26 oktober. 2: Sträckan mellan Lagegatan/Emblagatan och Kungsgårdsleden öppnar den 23 november.