Kommunens verksamheter håller öppet med fler insatser för minskad smittspridning

Ängelholms kommun intensifierar nu arbetet med hanteringen av covid-19 efter den ökade smittspridningen och beslutet om skärpta allmänna råd i Skåne. Kommunen planerar inte att stänga några verksamheter i nuläget utan lägger all kraft på att minimera riskerna för smittspridning.

Ängelholms kommun har sedan pandemins utbrott rustat organisationen för att hantera en ökad smittspridning. Kommunens krisledning följer noga läget i Skåne för att snabbt kunna fatta beslut om nödvändiga åtgärder.

– Vi har fortsatt god beredskap i vår organisation för att möta situationen. Men alla, både medarbetare och invånare måste ta ett stort personligt ansvar att hålla avstånd och undvika trängsel. Takten i smittspridningen är allvarlig och nu måste vi hjälpas åt, säger kommunens stabschef Jan Klauser.

Flera olika insatser görs nu direkt för att bromsa den aktuella negativa utvecklingen:

Gymnasieskolan inför distansundervisning på nytt

På grund av de skärpta allmänna råden kommer Ängelholms gymnasieskola från och med tisdagen den 3 november att gå över till delvis distansundervisning. Det innebär att de tre årskurserna (Åk 1, Åk 2 och Åk 3) växlar veckovis mellan distansundervisning och undervisning på plats i skolan. Syftet är att göra det lättare för elever på plats att hålla avstånd i skolans lokaler samt att minska belastningen på kollektivtrafiken. Detta upplägg gäller hela höstterminen. Information om hur detta går till har skickats till samtliga elever via lärplattformen Fronter.

För grundskolorna sker undervisningen på plats som tidigare.

Äldreomsorgen

Inom särskilt boende görs flera åtgärder i förebyggande syfte genom att öka den sociala distansen:
Brickservering i respektive lägenhet till de som kan äta själva. För de som behöver stöd vid måltid eller som inte kan äta i egen lägenhet planeras flera olika sittningar vid måltider så att det sitter färre personer vid varje bord. Inga gruppaktiviteter sker inomhus som exempelvis träffpunktsaktiviteter och tidningsläsning. Man kommer istället att uppmuntra till gruppaktiviteter utomhus. Vidare kommer man regelbundet noga att kontrollera de boendes och medarbetarnas hälsotillstånd.

Biblioteken i Ängelholm

Ängelholms olika bibliotek är öppna men kan under pandemin inte fungera som mötesplats för möten, grupparbeten eller liknande sammankomster. Personalen vädjar till besökarna att göra korta besök för att minska trängseln, hålla två meters avstånd och att använda självservicefunktioner som sökdatorer och låna-lämnamaskiner.

Kommunens kundtjänst

Kundtjänst håller öppet som vanligt, men kommer att minimera antalet till maximalt tio besökare som kan befinna sig i Stadshusets reception samtidigt. Skyltar kommer att sättas upp på huvudentrén.

Järnvägens museum

Museet håller öppet men kommer att begränsa antalet besökare för att undvika trängsel. Det innebär att man kan få vänta på att bli insläppt. Vissa delar av museet där trängsel lätt kan uppstå hålls tillfälligt stängda.

Vi informerar löpande

Läs mer på kommunens samlingssida om Covid-19 och följ Ängelholms kommun på Facebook för aktuell information och uppdateringar.

Information om Covid-19 på kommunens webbplatslänk till annan webbplats