Skåneleden Konst – In Motion för ungas hälsa och offentlig konst

Tre konstverk ska etableras i anslutning till Skåneleden i Ängelholm, Kävlinge och Kristianstad för att stärka besöksmålen, folkhälsan och den lokala identiteten. Det är målsättningen med det gemensamma projektet Skåneleden Konst – In Motion som nu har startat.

Det kommungemensamma projektet Skåneleden Konst – In Motion är igång sedan oktober med arbetet kring offentlig konst på landsbygden i kommunerna Kristianstad, Kävlinge och Ängelholm. I första fasen ska en metod utvecklas i dialog med konstnärer och tjänstepersoner kring hur kommunerna kan arbeta med offentlig konst utanför städerna. Målsättningen är att etablera tre konstverk i anslutning till Skåneleden för att stärka besöksmål, lokal identitet och folkhälsan.

Våren 2021 söks konstnärer via en utlysning för att utforma vandringar som involverar ungas deltagande längs lederna i kommunerna. Genom rörelse, konstupplevelser och pedagogiska aktiviteter riktat åt skolan är projektets ambition att bidra till att motverka den utbredda psykiska ohälsan bland unga. Ett brett program i skärningspunkten rörelse, konst och hälsa invigs den 11 september på vandringens dag 2021 och fortsätter med aktiviteter under hösten.

Skåneleden Konst - In Motion öppnar upp för samarbeten med kultur och friluftsliv, föreningar, näringsliv och högskola med utgångspunkt i Skåneledens varierande karaktär och kommunernas olika inriktningar.

Projektet finansieras med bidrag från Region Skåne.

– Med Ängelholms skiftande stämningar från hav och skog kan In Motion och Skåneleden skapa en unik och utmanande scen för konsten. Mötet visar på konstens potential att förstärka och väcka nyfikenhet till en plats. Projektet kan därigenom locka nya målgrupper att vistas ute i naturen samtidigt som de naturvana upplever konsten utanför sin vanliga kontext, säger Susann Toft, enhetschef huvuduppdrag Samhälle i Ängelholms kommun.

– Vi ser fram emot att undersöka hur vi kan tillföra nya värden till Skåneleden med konsten. Genom att skapa nya möten mellan konst och friluftsliv ökar vi attraktiviteten av Skåneleden och intresset för offentlig konst i vår kommun, säger Heidi Viman, kultursamordnare, sektor Arbetsliv och fritid i Kävlinge kommun.

– I maj 2020 öppnade Skåneleden SL6 Vattenriket genom Kristianstads kommun varierande kulturlandskap, ett möte mellan land och stad. Projektet skapar en unik möjlighet att stärka den kulturella infrastrukturen längs sträckningen och skapa möten mellan samtidskonst, natur och kultur, säger Lotta von Bültzingslöwen, Marika Reuterswärd och Filippa Forsberg i Kristianstads kommun.

Pojke i skogslandskap