Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2021

På måndagseftermiddagen klubbade kommunfullmäktige igenom en budget för 2021 och plan för 2022-2023. Beslutet togs efter att partierna presenterat sina förslag och en omröstning genomförts.

Det var den blågröna majoritetens förslag som antogs efter votering. Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Engelholmspartiet och Sverigedemokraterna lämnade egna budgetförslag.

– Det är ett speciellt år i år. När vi samlades för budgetfullmäktige för ett år sen så la vi fram en bra och genomtänkt plan, men verkligheten slog omkull allt det där. Det kan säkert bli så att när vi om ett år tittar tillbaka på det den här budgeten, så blev år 2021 inte heller exakt som vi tänkt oss, säger Robin Holmberg (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten förblir skattesatsen oförändrad jämfört med 2020 och hamnar på 20,49 procent.

Kommunfullmäktige består i vanliga fall av 51 ledamöter, för att motverka smittspridning är antalet ledamöter begränsat till 31.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-23

Se sammanträdet i efterhandlänk till annan webbplats

Sammanträdets ärendelistalänk till annan webbplats

Protokoll kommer inom kortlänk till annan webbplats

Kommunfullmäktige beslutade även om

Val av till styrelser för AB Ängelholmshem respektive för AB Ängelholmslokaler

Val till AB Ängelholmshem

Ordförande

Bengt Jansson (M)

1:e vice ordförande

Lennart Nilsson (C)

2:e vice ordförande

Kerstin Engle (S)

Val till AB Ängelholmslokaler

Ordförande

Åsa Herbst (M)

1:e vice ordförande

Rasmus Waak Brunkestam (C)

2:e vice ordförande

Agneta Eklund (S)

Medel till extra stöd för föreningslivet

Några av åtgärderna som föreslås är:

  • att tillskjuta 1 miljon kronor till Nämnden för kultur, idrott och fritids driftbudget år 2020,
  • att finansiering sker genom minskning av kommunens resultat år 2020 med 1 miljon kronor.
  • att avslå begäran från Nämnden för kultur, idrott och fritid om tillskott på ytterligare 1 miljon kronortill för år 2021.

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB

Några av åtgärderna som föreslås är:

  • att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv
  • att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och med den 1 mars 2021
  • att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.

Så kan du följa kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är i vanliga fall öppna för allmänheten, men på grund av rådande situation rkan du följa sammanträdet via webben istället för på plats.

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via webben medan sammanträdet pågår eller se det i efterhand.

Se kommunfullmäktiges sammanträdenlänk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls på Jarl Kulle-scenen på Rönnegymnasiet.

Läs mer om kommunfullmäktige

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ

 
Mikrofon