Familjefrid finns till för dig som upplever våld

Den som är utsatt för våld och den som utsätter någon annan för våld kan få hjälp. I Ängelholms kommun har familjefridsteamet fullt fokus på att stoppa våldet. Det finns många vägar att nå teamet och det finns många sätt att få hjälp.

I mer än tio år har familjefridsteamet mött vuxna och barn som lever i våldsamma relationer.

– När våldet en gång kommit in i en relation så slutar det inte av sig självt. Det kan behövas hjälp för att leva vidare i den relation man har eller för att bryta upp, berättar Charlotte Ekström i Ängelholms kommuns familjefridsteam.

Det finns olika typer av våld. Latent våld kan vara blickar, aggressivitet och kroppsuttryck. Det kan handla om partnerns tonfall och gester som fungerar som underliggande hot.

– Ofta är det så att varken den våldsutsatta eller den våldsutövande är medvetna om det latenta våldet, berättar Carina Kamarakis som arbetar i familjefridsteamet.

För att stoppa våldet så krävs det även att den som är våldsam får hjälp att sluta och familjefridsteamet finns till även för den som är våldsam.

– När jag sitter mitt emot en person som har utövat våld, framkommer det ofta efter några samtal att denna person också blivit utsatt för någon typ av våld tidigare i livet. Det är ingen ursäkt för våldet, men för att hindra att det sker igen behöver vi hitta förklaringar och orsaker till personens våldsamma beteende, säger Carina Kamarakis.

I SIRI-gruppen möts kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Känslan av att man inte är ensam och att reaktionerna som man som våldsutsatt har är helt normala blir viktiga i SIRI-gruppens samtal.

– Den som är utsatt har helt normala reaktioner på en onormal situation, det är något vi verkligen vill att den utsatte ska förstå för att inte tappa sin självkänsla, säger Charlotte Ekström.

Det finns många sorters våld:

  • Fysiskt våld är till exempel när du blir slagen, knuffad, sparkad.
  • Psykiskt våld är när du blir kränkt med ord, direkta hot om fysiskt våld och hot om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Om du blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll är du också utsatt för psykiskt våld.
  • Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.
  • Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet.
  • Latent våld är när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Chatta med familjefridsteamet

Nu finns det en chatt där du direkt kan komma i kontakt med familjefridsteamet.
Chatten finns på www.engelholm.se/familjefridlänk till annan webbplats under dessa tider:
Månd 11.00 -12.00 och tors 13:00-14:00.

Vill du träffa familjefridsteamet?

Läs mer om stöd och hjälp på engelholm.se/familjefrid
Det är kostnadsfritt
Vi har tystnadsplikt
Vi för inga journaler
Du kan vara anonym

Läs mer om familjefridlänk till annan webbplats

Charlotte Ekström och Carina Kamarakis som arbetar i familjefridsteamet.

Charlotte Ekström och Carina Kamarakis som arbetar i familjefridsteamet.