1 miljon extra till föreningslivet- sök före 14 december

Med anledning av pandemin får föreningslivet i Ängelholm ett extra stöd på 1 miljon kronor för 2020. Stödet kan sökas till den 14 december, för en del föreningar krävs aktiv ansökan.

Stödet avser inkomstbortfall i form av till exempel förlorade biljettintäkter, lokalupplåtelse eller andra utgifter kopplade till pandemin.

Stödet ska sökas vi e-tjänst för vissa föreningar

Vissa föreningar måste söka stödet vi kommunens e-tjänst. Det gäller föreningar inom kultur, hembygd, museer samt individ- och familjeomsorg.Extra stöd kan sökas via e-tjänst till och med 14 december.

Andra föreningar får stöd utan att skicka ansökan

För föreningar som erhåller LOK-stöd, studieorganisationer samt pensionär- och handikappföreningar delas extra stöd ut baserat på fastställda fördelningsmodeller och ingen aktiv ansökan behövs för dessa.

Beslutet om 1 miljon extra till föreningslivet är fattat av Kommunfullmäktige i november 2020.

Här kan du söka extra stöd för föreningslivetlänk till annan webbplats

Coronavirussjudomen och covid-19

Flera äldre människor sitter bredvid varandra. De har händerna uppsträckta i luften. De har bollar i händerna. de gymnastiserar sittande.