Ängelholm ökar mest i Skåne – en förändring måste till

Ängelholm sticker ut i Skåne där smittan har ökat nästan dubbelt så mycket den senaste tiden jämfört med genomsnittet i de skånska kommunerna.
– Jag kan inte se annat än att det måste till en förbättring av efterlevnaden av de allmänna råden om vi ska lyckas med att bromsa denna negativa utveckling, säger Jan Klauser, stabschef i Ängelholms kommun.

Inom krisledningsstaben i Ängelholms kommun har en analysgrupp tillsatts som undersöker varför smittan ökar så mycket i Ängelholm. Men hittills finns inget svar på varför det ser ut som det gör. Hela Skåne har i genomsnitt 300 smittade per 100 000 invånare jämfört med Ängelholm som har nästan dubbelt så många smittade med 579 fall. Hur smittbilden ser ut idag går inte att säga eftersom statistiken släpar. Vecka 46 registrerades 809 positiva svar i Ängelholm med covid-19 jämfört med 563 veckan innan.

– Inom kommunen gör vi hela tiden anpassningar i förhållande till smittoläget. Men vi kan inte vända detta själva utan alla måste dra sitt strå till stacken för att bromsa smittan och följa de allmänna råden, säger Jan Klauser, stabschef i Ängelholms kommun.

Inom skolan har det funnits fall av covid-19 sedan skolstarten men där är ökningen knappt märkbar. Av 8 000 elever konstaterades endast enstaka fall föregående vecka. Sjukfrånvaron bland skolpersonalen växlar, men det beror främst på de förebyggande rutinerna att personal med minsta symtom ska stanna hemma.

På de särskilda boendena ökar smittspridningen i hela Skåne och det märks även i Ängelholm.

– Tyvärr har vi smitta på ett fåtal boenden även i Ängelholm, men vi och vår personal jobbar hårt med att stoppa smittspridningen. Vi har ett gott samarbete med vårdhygien Skåne, smittskydd Skåne och vårdcentralerna. Våra chefer och medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Har vi lyckats med det tidigare så ska vi lyckas igen, säger Björn Klemedsson, verksamhetschef i Ängelholms kommun.

Det finns även smitta bland omsorgspersonalen i Ängelholm. Men liksom även här spelar förebyggande rutinerna en avgörande roll om att personal med minsta symtom ska stanna hemma.

– Vi har sedan besöksförbudet på särskilt boende hävdes den 1 oktober arbetat efter rutiner som gör att man trots pågående pandemi ska kunna besöka sina anhöriga på ett säkert sätt. Personalen är väl förtrogen med rutinerna och vi tycker att det har fungerat väldigt bra hittills. Även om vi inte har särskilda besöksrutiner för de som bor i eget boende vill vi uppmana till försiktighet rent generellt när man besöker sina anhöriga säger Björn Klemedsson.

Viktigt att tänka på vid besök på kommunens boenden

Få fall på skolorna trots ökad smittspridning (v 47)

Lägesbild covid-19 i Skåne (Region Skåne)länk till annan webbplats

De skärpta allmänna råden i Skåne (1177.se)länk till annan webbplats

Coronavirussjukdomen och covid-19

Coronavirus och covid-19