Alla kan tycka till om planen för Klippanvägens förlängning

Först ut av de fem delprojekten i Ängelholmspaketet är Klippanvägens förlängning över Rönne å. Nu finns det ett planförslag att ta ställning till. Här kan du läsa om var du hittar information och hur du gör din röst hörd.

Idag slutar Klippanvägen vid rondellen utanför polishuset. I det nya förslaget kommer vägen att fortsätta över Rönne å och ansluta till Havsbadsvägen och Järnvägsgatan längre fram.

Men innan några beslut tas så får alla som vill lämna in sina synpunkter. Från den 30 november till 15 januari kommer planförslaget för Klippanvägens förlängning att vara ute på samråd. Vanligtvis brukar det hållas stormöten, nu gör coronapandemin att kommunen istället får växla om till ett digitalt samråd med filmer och mycket information på engelholm.se.

Ängelholm och Rönne å med mycket grönska sett från ovan. En skiss av en väg går genom bilden. Ritad i vitt.

En skiss på hur Klippanvägens förlängning planeras att gå över Rönne å och sedan koppla an till Havsbadsvägen och Järnvägsgatan.

Så här tar du del av informationen

Mycket information finns på webbsidan engelholm.se/kvf som står för KlippanvVägens Förlängning. Länkar finns längst ner på sidan.

Få en helhetsbild av hela Ängelholmspaketet

Med en drönare har flera delar av Ängelholm filmats för att ge en bild av de olika delarna i Ängelholmspaketet där Klippanvägens förlängning ingår.

Ta del av handlingarna om Klippanvägens förlängning

Det är bra att veta att detaljplanen har det formella namnet ”Ängelholm 3:28 mfl.” Planhandlingarna finns utställda från den 30 november 2020 till och med den 15 januari 2021 på:

  • Kommunens webb, se länkar längst ner på sidan
  • Stadshuset, Ängelholm, ordinarie öppettider
  • Stadsbiblioteket i Ängelholm och Strövelstorps bibliotek, ordinarie öppettider

Ettt lästips är att i första hand ta del av planbeskrivningen, det ger en helhetsbild och en sammanfattning av alla utredningar. Därefter är det enklare att fördjupa sig i de speciella utredningarna om till exempel buller, trafik eller naturvärden.

Se en presentationsfilm som ger en överblick av planhandlingarna

Se en enkel film där planhandlingarna presenteras och få en helhetsbild av förslaget om hur Klippanvägens förlänging kan bli och hur den påverkar omgivningarna i form av miljö, trafik etc.

Se tre korta filmer med ansvariga politiker och tänstepersoner

Vad ska vägen göra för nytta? För vem? Varför ska detta ske nu? Kommer alla få svar? Det svarar ansvariga politiker och ansvarig planarkitekt på i tre korta filmer som finns på webbsidan för Klippanvägens förlängning.

Ta del av andras frågor och svar på webben

De frågor som kommer in och svaren på dessa publiceras allt eftersom på kommunens webbplats. Givetvis utan personuppgifter eller annan känslig information.

Gå på utställning om planförslaget

Coronapandemi sätter stopp för att ordna möten eller utställningar inomhus. Istället kommer det att finnas en utomhusutställning på Växthustomten från den 15 december. Ängelholmspaketet och informationen om samrådet kommer också finnas i ett skyltfönster längs Storgatan från mitten av december.

Så här gör du din röst hörd

Ställ en fråga

Under samrådstiden är det lätt att ställa en fråga i ett formulär på webben eller via telefon. Inom några dagar får du ett svar. Ställ gärna en fråga innan du lämnar en formell synpunkt.

Lämna en formell synpunkt på planförslaget

En formell synpunkt innebär att den som lämnar synpunkten vill att något förändras i planförslaget. Synpunken tas med i arbetet med det fortsatta arbetet med detaljplanen. Alla synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Skicka in dem till Planenheten via kommunens e-tjänstportal. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 15 januari 2021.

Chatta med ansvariga politiker och tjänstepersoner

En livechatt kommer ge möjlighet att chatta med ansvariga och få svar direkt. Datum för livechatt kommer annonseras på webben, facebook och i HD/NST.

Eller bara slå en signal

Det går mycket bra att ringa ansvariga politiker och tjsntepersoner för att prata, diskutera och ställa frågor. Via kommunens kundtjänst får du svar på hur du lättast kontaktar de som är ansvariga för detaljplanen för Klippanvägens förlänging.

Ställ din fråga här länk till annan webbplats

Planhandlingar för "Ängelholm 3:28 mfl (Klippanvägens förlängning)länk till annan webbplats

Frågor och svar om Klippanvägens förlängning ("Ängelholm 3:28 mfl")länk till annan webbplats

Filmer och mer information om Klippanvägens förlängninglänk till annan webbplats

Ängelholmspaketet och de fem delprojekten länk till annan webbplats

Kontakt

0431-870 00

plan@engelholm.se


Ängelholmspaketet – mycket mer än att förlänga Klippanvägen

Nya cykelvägar och lyft för Stadsparken. Filmen visar alla delprojekt som ingår.  

Bild över Rönne å med mycket grönska. En stämpel finns på bilden med texten ängelholmspaketet och en del symboler i form av hus, bilar och annat som hör staden till.

Klippanvägens förlängning är en del av Ängelholmspaketet som innehåller flera satsningar på hållbara trafiklösningar i Ängelholm.