Inga tillsynsavgifter för Ängelholms restauranger i år

Restaurangbranschen är hårt drabbad av den pågående corona-pandemin. Nu kommer ekonomiska lättnader för Ängelholms restauranger då Miljö- och tillståndsnämnden beslutat att de inte behöver betala för tillsynsavgifter i år.

I vanliga fall tar kommunen årligen ut en avgift för alkoholtillsynen på restauranger och andra serveringar. Nu är det beslutat att kommunens krögare inte ska betala för tillsynen för 2020. Det handlar totalt om cirka 500 000 kronor uppdelat på 68 restauranger med serveringstillstånd och 23 verksamheter med folkölsförsäljning.

Under onsdagen föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att kompensera Miljö- och tillståndsnämnden för att täcka upp de extra kostnaderna som beslutet medför.

Restaurang interiör, suddigt.