Ängelholms gymnasieskola inför distansundervisning för alla årskurser

På grund av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolor kommer Ängelholms gymnasieskola att från och med måndagen den 7 december gå över till distans- och fjärrundervisning för alla årskurser.

Den 3 november infördes distansundervisning i viss utsträckning på Ängelholms gymnasieskola som en förebyggande insats mot smittspridning. I och med den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten utökas distansundervisningen nu till att omfatta alla årskurser.

– Även om den nya rekommendationen endast gäller till och med den 6 januari tror jag att vi alla såväl elever som personal behöver ställa in oss på att den kan förlängas, säger Markus Eek, gymnasiechef i Ängelholms kommun.

Men rekommendationen gäller inte alla, det finns några undantag.

Distansundervisning gäller inte för:

  • elever på Gymnasiesärskolan
  • elever på Introduktionsprogrammen
  • elever i yrkeskurser, dvs kurser med praktiska inslag. APL (arbetsplatsförlagt lärande) pågår som tidigare planerat.
  • elever med behov av särskilt stöd. Beslut om särskilt stöd fattas av rektor tillsammans med lärare eller specialpedagog.
  • elever som blir särskilt lidande av distansundervisningen. Beslut fattas av rektor tillsammans med lärare eller specialpedagog.
  • inplanerade nationella prov eller andra prov som inte går att genomföra på distans.

Skollunch erbjuds i skolmatsalen för elever som inte undervisas på distans.

coronavirussjudomen och covid-19