Halverad avgift på torghandel Stortorget fortsätter till sommaren 2021

Avgiften för torghandel på Stortorget i Ängelholm är idag halverad på grund av Coronavirustes påverkan på samhället. Detta kommer fortsatt gälla fram till den 30 juni 2021.

Det är samhällsbyggnadsnämnden i Ängelholms kommun som fattat beslutet om att ytterligare förlänga de halverade avgifterna. Tidigare beslut gällde fram till den 31 december.

Samhällsbyggnadsnämnden ser att det är viktigt att uppmuntra torghandeln, dels för att den är utomhus och dels för att den kan öka kundunderlaget även till andra aktörer i Ängelholms centrum.

Ansökan om tillfällig försäljningsplats

Ansökan om tillfällig försäljningsplats på Stortorget görs via kommunens e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om tillfällig försäljningsplatslänk till annan webbplats
Kommunens åtgärder för att stödja företagarelänk till annan webbplats
Coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats

Orange bild med vit text som säger Coronavirus och covid -19. Ängelholms logotype är också med i bilden.