Distans- och fjärrundervisning på kommunens högstadieskolor fram till och med den 22 januari

Under måndagen genomfördes riskbedömningar och översyn av skolornas lokala förutsättningar på kommunens högstadieskolor. Nu har det beslutats om att gå över till fjärr- och distansundervisning på samtliga till och med den 22 januari.

Beslutet omfattar inte elever som är i behov av stöd utifrån pedagogiska, sociala eller andra skäl som därigenom behöver extra stöd för sitt lärande i den aktuella situationen utifrån rektors bedömning. Beslutet gäller inte heller elever som har undervisning i Vita Villan.

Undervisning inom grundsärskolan omfattas inte heller av beslutet. Anledningen är att grundsärskolans elevgrupp bedöms ha stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler.

Beslut om undervisning efter den 22 januari kommer att fattas utifrån då aktuella riskbedömningar och rådande smittspridningsläge.

Skolmat kommer att erbjudas alla elever. Mer information om detta ges av respektive skola till berörda vårdnadshavare och elever.

  • Söndrebalgs skola


Fjärr- och distansundervisning


  • Kungsgårdsskolan


Fjärr- och distansundervisning


  • Magnarps skola


Fjärr- och distansundervisning


  • Toftaskolan


Fjärr- och distansundervisning


  • Nyhemsskolan


Fjärr- och distansundervisning


  • Strövelstorps skola


Fjärr- och distansundervisning