Vintern är här- viktigt att förhindra fallolyckor när vården är belastad

Vintern har kommit till Ängelholm. För att undvika fallolyckor och för att minska trycket på den hårt belastade vården är det särskilt viktigt att alla fastighetsägare, stora och små, att ser till att avlägsna snö och is och se till att det inte är halt.

Region Skåne och Ängelholms lasarett vädjar till kommunen och fastighetsägare att ta halkbekämpningen på största allvar.

Kommunen har ett stort ansvar för att se till att det inte är halt på gång o cykelvägar, broar och på kommunens mark och fastigheter. Nu när vädret ger halka och vården är tungt belastad kontrollerar och grusar kommunen till exempel broarna oftare än andra vintrar.

Det är alla fastighetsägare, såsom privata husägare och fastighetsbolag, bostadsrättföreningar, Ängelholmshem och Ängelholmslokalers skyldighet att se till att ytorna utanför fastigheten, trottoarer, gångbanor och trappor är säkra. Detta gäller även om marken inte ägs av fastighetsägaren själv.

Det här gäller för fastighetsägare

  • Ta bort snö och is och se till att det inte är halt på gångbanan och /trottoar/gåyta utanför fastigheten.
  • Om gångbanan/trottoaren inkluderar cykelväg är det väghållarens tex kommunens eller Trafikverkets ansvar att vinterväghålla banan.
  • Se till att istappar och snö inte kan falla ner från din fastighet. Håll koll på taket.
  • Skotta eller ploga upp öppningar i eventuella snövallar för att göra det möjligt att köra och gå in på fastigheten. Tänk även på att större fordon som tex renhållningsfordon ska kunna komma fram och tömma avfall!
  • Håll dagvattenbrunn eller rännstensbrunn utanför din fastighet fri från is och snö så att smältvattnet kan rinna undan.
  • Finns det ingen trottoar eller markerad gångbana utanför ditt hus, plogas det som regel fram till tomtgränsen. Du ska se till att det inte är halt utanför snövallarna och att det finns tillräckligt stort utrymme för att enkelt kunna ta sig fram utanför din fastighet.
  • Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet.

Inom kort kommer kommunen kunna informera om var fastighetsägare kan hämta gratis grus för att använda till halkbekämpning.

Även privatpersoner uppmanas av Ängelholms kommun att vara extra försiktiga ute i vintervädret. Det kan ta tid att få vård om en olycka sker.

Isig väg vid bro. Bilden är tagen som en närbild från marken.

Fastighetsägare har stort ansvar för att förhindra fallolyckor.