Betalningsrutiner för leverantörer och företagskunder förlängs till 30 april

Krisledningsnämnden har beslutat att förlänga möjligheten för leverantörer att fakturera med kortare förfallodag samt företagskunders möjlighet att förlänga betalningstiden till kommunen. Krisledningsnämndens beslut gäller till och med den 30 april.

Förlängda betalningstider till företagskunder

Behöver du flytta fram betalningsdatumet för fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun? Använd e-tjänsten överst på denna sida (ekonomiska insatser till näringslivet). Till och med den 30 april finns det möjlighet att flytta fram betalningsdatumet med 90 dagar.

Kortare betalningstider till leverantörer

Alla kommunens leverantörer kan till och med den 30 april fakturera Ängelholms kommun med 10 dagars förfallodag istället för 30 dagar. Vill du förkorta förfallodag på fakturor som redan skickats till kommunen använd e-tjänsten överst på denna sida (ekonomiska insatser till näringslivet).

Ängelholms kommuns information om coronavirussjukdomen och covid-19