Nytt besked till gymnasieeleverna

Folkhälsomyndighetens nya rekommendation innebär att Ängelholms gymnasieelever kan återgå till undervisning på plats kombinerat med distans- och fjärrundervisning. Rekommendationen gäller från och med den 25 januari, men första veckan fortsätter eleverna som tidigare planerat med cirka 180-260 elever på plats samtidigt som skolan planerar för elevernas ankomst och nödvändiga praktiska lösningar. Det nya utbildningsupplägget nedan kommer att gälla först från och med vecka 5 och till och med den 1 april.

Distansundervisning gäller inte för:

  • elever på gymnasiesärskolan
  • elever på Introduktionsprogrammen
  • elever i yrkeskurser, dvs kurser med praktiska inslag (APL pågår som tidigare planerat)
  • elever med behov av särskilt stöd (beslut om särskilt stöd fattas av rektor tillsammans med lärare eller specialpedagog)
  • elever som blir särskilt lidande av distansundervisningen (beslut fattas av rektor tillsammans med lärare eller specialpedagog)
  • elever i åk3 v 5, 9,10,11,12
  • elever i åk2 v 6,10, 12
  • elever i åk1 v 7, 9, 11

 

Ängelholms kommuns information om coronavirussjukdomen och covid-19