Successiv återgång till närundervisning på kommunens högstadieskolor

Eleverna på kommunens högstadieskolor har sedan terminsstarten haft undervisning på distans. Men från och med måndag den 25 januari kommer undervisningen på skolorna succesivt återgå till det normala. Observera att det skiljer mellan skolorna vilket datum som gäller för återgång till närundervisning, se tabellen nedan.

Med målsättningen att minska trängsel i skolorna har uppdaterade riskbedömningar genomförts och nya rutiner kring bland annat måltidssituationerna har upprättats. Utifrån lokala förutsättningar på respektive skola har beslut därefter tagits om en successiv återgång till närundervisning på kommunens högstadieskolor.

Beslutet omfattar inte elever som är i behov av stöd utifrån pedagogiska, sociala eller andra skäl som därigenom behöver extra stöd för sitt lärande i den aktuella situationen utifrån rektors bedömning. Beslutet gäller inte heller elever som har undervisning i Vita Villan.

Undervisning inom grundsärskolan omfattas inte heller av beslutet. Anledningen är att grundsärskolans elevgrupp bedöms ha stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler.

Beslut om undervisning efter den 5 februari kommer att fattas utifrån då aktuella riskbedömningar och rådande smittspridningsläge.

Skolmat erbjuds till alla elever

Mer information om detta ges av respektive skola till berörda vårdnadshavare och elever via lärplattformen Fronter.

Så här planerar varje skola för att återgå till det normala


  • Söndrebalgs skola


Samtliga elever återgår till närundervisning den 27 januari. Fram till dess fortsätter skolan med distansundervisning.


  • Kungsgårdsskolan


Samtliga elever återgår till närundervisning den 25 januari.


  • Magnarps skola


Samtliga elever återgår till närundervisning den 27 januari. Fram till dess fortsätter skolan med distansundervisning.


  • Toftaskolan


Kommer anpassa ett rotationsschema från och med den 25 januari för årskurs 7-9. Det innebär en kombination av när- och distansundervisning.


  • Nyhemsskolan


Årskurserna skiftar mellan när- och distansundervisning. Den 25-29 januari har årskurs 9 närundervisning och årskurs 7-8 distansundervisning. Den 1-5 februari byter man och då har årskurs 7-8 närundervisning och årskurs 9 distansundervisning.


  • Strövelstorps skola


Årskurs 7 återgår till närundervisning 25 januari. Årskurs 8 återgår till närundervisning den 8 februari och åk 9 den 3 februari. Fram till dess fortsatt distansundervisning.