Rekordmånga tyckte till om Klippanvägens förlängning

En extra lång samrådstid för Klippanvägens förlängning är slut och engagemanget har varit rekordstort. Nu tar nästa fas vid, vägens påverkan på närområdet ska utredas vidare och alla synpunkter ska bearbetas innan planen skickas ut på nytt.

Idag slutar Klippanvägen vid rondellen utanför polishuset. I det nya förslaget kommer vägen att fortsätta över Rönne å och ansluta till Havsbadsvägen och Järnvägsgatan längre fram.

Engagemanget för den nya vägen är stort. 187 synpunkter har kommit in och det är rekordmånga jämfört med tidigare samråd i Ängelholms kommun. Även Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket och andra myndigheter har lämnat synpunkter på vad kommunen bör titta närmare på i nästa fas av planarbetet. Synpunkter från myndigheter om vad de vill att kommunen kompletterar med ingår ofta i processen med att ta fram en detaljplan.

Vad händer nu?

Det planförslag som skickades ut på samråd är början på ett långt planarbete. Planen kommer nu att bearbetas. Alla synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Under andra halvan av 2021 kommer ett nytt planförslag presenteras där alla åter igen får möjlighet att lämna synpunkter.

Flera fördjupade utredningar om hur vägen påverkar närområdet kommer att göras. Närmast väntar en geoteknisk undersökning som ska visa om och hur åkanten kan klara att bära vägen. Inom kort påbörjas också en utredning av artskyddsfrågan som visar hur växter och djur påverkas av den planerade vägen.

Mer information

Information om planen för Klippanvägens förlängning.länk till annan webbplats

Frågor och svar om Klippanvägens förlängning ("Ängelholm 3:28 mfl") länk till annan webbplats
Möjligheten att enkelt skicka in sin fråga via webben finns kvar även om samrådstiden är slut.

Filmer och mer information om Klippanvägens förlängninglänk till annan webbplats

Ängelholmspaketet och de fem delprojekten länk till annan webbplats

Flygbild över Rönne å och stora gröna partier. Vägen är inritade med vit penna i bilden.