Kreativa lösningar under pandemin ska utveckla gymnasieskolan i nordvästra Skåne

Kan erfarenheterna från pandemin bidra till att främja elevernas lärande och bidra till bättre livskvalitet? Ett nytt projekt vill söka svaret och hitta nya idéer och lösningar för att höja kvalitén inom gymnasieutbildningarna i nordvästskåne.

Det gångna året har gymnasieskolan under långa perioder fått ställa om till distansundervisning och eleverna har periodvis endast haft lektioner i skolan varannan vecka. Trots att det inneburit många svårigheter har det också skapats nya flexibla lösningar. Ett gemensamt projekt inom Familjen Helsingborg ska nu undersöka vilka lärdomar som kan dras från distansundervisningen under pandemi. Vilka positiva erfarenheter finns som är värda att utveckla och bevara? Kan gymnasieutbildningen bli mer flexibel gällande tid, plats och utbildningsform? Finns det till exempel intresse och möjligheter att kunna erbjuda gymnasieungdomar valet att ha lektioner på för- eller eftermiddagar? Genom att studera tidigare forskning och analysera enkätsvar från elever och skolpersonal ska man fånga upp erfarenheter och förslag på alternativa studieformer.

Projektet som fått namnet ”Gymnasieutbildning i alternativ tid, plats och form” kommer att löpa under våren 2021. Med hjälp av projektsamordnaren ska gymnasiecheferna i nordvästra Skåne få en bild av förutsättningarna för att kunna dra igång pilotprojekt i sina verksamheter

– Vi vill gemensamt undersöka möjligheterna för att elever ska kunna genomföra sin gymnasieutbildning mer flexibelt; under andra tider på dygnet, andra delar på året och även med inslag av fjärrundervisning än nuvarande gymnasieutbildningar, säger Gunilla Ivarsson som leder det nya samarbetsprojektet.

Projektet kommer också att undersöka om det finns juridiska hinder vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser som kan uppstå samt vilka pedagogiska utmaningar som finns kring nya utbildningsformer.

Om utredningen visar på positiva möjligheter kommer ett pilotprojekt att förberedas under hösten 2021 för uppstart läsåret 2022.

Deltagande kommuner förutom Ängelholm, är de kommuner som har gymnasieskolor: Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Ängelholm och Örkelljunga.

Lärare undervisar gymnasieklass framför tavlan.