Kommunfullmäktige beslutade om stor satsning för kommunens särskilda boenden

Nu börjar nästa fas i det omfattande arbetet att skapa en bättre boendemiljö och mer moderna boenden för kommunens äldre. Under måndagskvällen fattade kommunfullmäktige beslut om en renoveringsplan som påverkar de flesta av kommunens särskilda boenden.

Åsbytorp och Karlsgården var de särskilda boenden med störst renoveringsbehov och var först ut i kommunens omfattande renoveringsplan. Där flyttade hyresgästerna in på Attendos boende på Errarps Ängar. Nu är det beslutat vad som ska hända med resterande särskilda boenden i kommunen.

Bakgrunden till beslutet är att de flesta av kommunens särskilda boenden har stort behov av att renoveras. Många är byggda under 1960- och 1990-talet, en del av dem omoderna och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö- och säkerhet. Även Räddningstjänsten har lämnat anmärkningar med krav på förbättringar och arbetsmiljöverket bevakar arbetet.

Därför lämnade Kommunstyrelsen ett uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att utvärdera samtliga boenden och ta ställning till om lokalerna ska renoveras, ersättas eller avvecklas. Utredningen har fokuserat på hur framtidens äldre vill bo, hur man bedriver kvalitetssäker vård och omsorg samt personalens arbetsmiljö.

Renoveringsplanen är ett stort och omfattande arbete som kommer att sträcka sig över flera år. Det som är beslutat att hända på sikt är att det är bättre att bygga nytt än att renovera befintliga byggnaden i Åshaga i Hjärnarp. Där planeras ett större särskilt boende med 80 platser. Dessutom kommer Willan, Solhaga, Viktoriagården, Bokhöjden, Solängen, Munkaljungbygården och Bäckagården avvecklas som särskilda boenden och att lokalerna görs tillgängliga för annan verksamhet. Av dessa bedöms Willan och Viktoriagården ha mycket goda förutsättningar att göras om till trygghetsboenden.

För Karlslund och Kvarnliden, som är nya boenden och i gott skick, föreslås ingen förändring utan att verksamheten ska fortsätta som vanligt.

Nu när beslutet är fattat krävs det både mycket planering och arbete innan det kan bli verklighet. Nämnden för omsorg och stöd har fått i uppdrag att besluta om turordning för utflyttning av respektive boende.

Kommunfullmäktiges beslut kom efter en omröstning där 35 ledamöter röstade för beslutet, 13 ledamöter röstade emot och 3 ledamöter avstod från att rösta.

Läs mer om boendeformer för äldre och kommunens särskilda boendenlänk till annan webbplats

Personal och hyresgäst på ett särskilt boende för äldre