Ängelholmspolitiker djupdyker i dialog och pandemi

I Ängelholmspolitiken har kommunfullmäktiges fasta beredningar fått sina ledamöter och uppdrag för året. Inflytande och demokrati och coronapandemin är områden som politikerna ska djupdyka i under 2021.

Få känner att de kan påverka samhället därför ska Ängelholms medborgardialog utvecklas

Medborgardialogerna i Ängelholms kommun ska utvecklas för att nå fler. Sedan 2015 genomförs olika medborgardialoger i Ängelholms kommun. Invånare engageras genom att samla till dialog i frågor om till exempel stadsbyggande eller hållbarhet har Ängelholms kommun använt medborgardialoger som ett sätt att engagera invånare mellan val. Men både i Ängelholm och i hela Sverige pekar forskning och rapporter på att allt fler upplever att de saknar möjligheter att påverka politiska beslut och många känner sig inte som en aktiv del av samhällsutvecklingen. I Ängelholms kommun har också antalet medborgardialoger minskat de senaste åren.

Genom att se närmre på hur medborgardialogerna genomförs och vilka de når ut till ska kommunfullmäktiges fasta beredning 1 utreda och utveckla kommunens former för medborgardialoger.

Varför sker inte fler medborgardialoger i Ängelholms kommun? Vilka är med? Vilka är inte med? Hur kan vi sänka trösklarna för delaktighet? Det är några av frågorna som politikerna i beredning 1 ska analysera. Arbetet ska slutföras i en rapport som ska vara klar innan hösten 2021.

Politikerna som ingår i Kommunfullmäktiges fasta beredning 1

Ordförande är Cornelis Huisman (M), 1:e vice ordförande är Linda Böcker (C) , 2:e vice ordförande 'är Arne Jönsson (S), Niklas Andersson (SD), Maria Häggström (M), Britt- Inger Tinnert (M), Linus Eriksson (L), Göran Claesson (SD), Ledamot från (KD), Anna Lonningen (MP), Johnny Nguyen (S) och Inger Nyrell (S).

Coronapandemin påverkade politiken och detta ska undersökas närmre

När coronakrisen slog till skedde allt i ett hastigt händelseförlopp där många tvingades till att göra avsteg från det som var tänkt och planerat. Möten ställdes in, beslut sköts på framtiden och hela Kommunfullmäktige blev digitalt. Beredning 1 får i uppdrag att låta alla nämnder, beredningar, råd och andra politiska forum ska få komma till tals om hur pandemin påverkat politiken i Ängelholm.

Vilka styrkor och svagheter finns att lyfta fram i krishanteringen? Hur hanterade de olika nämnderna sina uppdrag i krisen och fanns det stora skillnader mellan nämnderna? Det är några av frågorna som politikerna ska analysera närmre.

Analysen av politikens agerande ska samlas med andra analyser av hur hela organisationen agerade under Coronakrisen.

barn och kvinna i skog med stickade tröjor på sig. Barnet går balansgång. Kvinnan håller i barnet. Det är en närbild.

Barnfamiljer är en av många grupper som Ängelholms kommun vill komma i kontakt med i medborgardialogerna