Hållbarhetsarbetet växlas upp med politiker nära till hands

Ängelholms kommun ska ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet. År 2021 ska den sociala hållbarheten stå i fokus, det handlar om till exempel boendefrågor, integration, arbete och skolresultat. Hållbarhetsarbetet växlas upp med att 13 politiker i Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 ska vara ett nära stöd i arbetet.

Kartläggningar som Ängelholms kommun gjort visar att det saknas kontinuitet och handlingskraft i kommunens hållbarhetsarbete. För att bli mer handlingskraftiga får Kommunfullmäktiges fasta beredning 2 i uppdrag att testa ett nytt arbetssätt där politikerna i beredningen finns nära till hands för de som arbetar med de sociala hållbarhetsfrågorna i Ängelholms kommun.

Uppdraget består itill en början i att leda arbetet och vara ett nära stöd i kommunens arbete med social hållbarhet. Beredningens politiker ska bevaka och följa upp kommunens arbete närmre och ge uppdrag till en arbetsgrupp inom tjänsteorganisationen. Beredningen ska ta initiativ och utveckla ett arbete med hållbarhetsfrågorna som berör flera av kommunens verksamheter. Beredningens politiker ska också genomföra medborgardialoger om social hållbarhet.

Genom ett arbetssätt med korta kontaktytor och med aktiva möten ska beredningen kunna bidra med att kommunen tar viktiga steg framåt där andra politiska forum inte har tid. Uppdraget blir ett nytt sätt att följa upp och utvärdera för att göra verklighet av politiska ambitioner och beslut.

Politiker i Kommunfullmäktiges fasta beredning 2

Anne-Marie Lindén (MP) ordförande, Owe Johansohn (M) 1 vice ordförande, Mikael von Krassow (S) 2 vice ordförande, Bengt Bengtsson (SD), Anders Davidsson (M), Agneta Gustafsson(M), Torgny Bergström (S), Annely Silwerax (C), Bo Salomonsson (SD), Jan-Erik Bengtsson (L), Sara Giga (V) , Linda Persson (KD)

Barn gungar i stor gunga. Ligger på mage och fotas underifrån. gul jacka. Glad!

Social hållbarhet handlar mycket om hur barnen i samhället mår och utvecklas.