Ängelholmsförslaget- bra men ska bli bättre

250 förslag och idéer har lämnats till Ängelholms kommun via det digitala Ängelholmsförslaget sedan 2019. Nu har Ängelholmsförslaget utvärderats och både politiker och invånare tycker att modellen fungerar bra. Kommunstyrelsen vill vässa det digitala Ängelholmsförslaget för att nå ännu fler.

Genom att presentera en idé eller lämna ett förslag på kommunens webbsida kan invånare i Ängelholms kommun få politiker att ta ställning till ett förslag från invånarna. Sedan hösten 2019 har det kommit cirka 250 Ängelholmsförslag.

Det digitala Ängelholmsförslaget har utvärderats och jämförts med det tidigare mer analoga medborgarförslaget. Det finns många positiva effekter, men det finns också behov av förbättringar, enligt kommunstyrelsen.

– Ängelholmsförslaget används av både unga och gamla, det ger ofta nya perspektiv till oss politiker och förbättrar kommunens service till invånarna. Nu ska vi se till att vässa arbetssättet för att nå fler och bredda typen av frågor som kommer in, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Några punkter ur analysen av Ängelholmsförslaget

  • I en jämförelse med det tidigare medborgarförslaget är det bättre spridning vad gäller ålder och kön bland förslagsställarna i det digitala Ängelholmsförslaget.
  • De flesta förslagen handlar om människors egen närmiljö som parker, trafik och platser.
  • Målet om att bredda ämnena som tas upp i förslagen med den nya digitala modellen har inte uppnåtts.
  • Målet om att besvara förslagen inom ett halvår håller kommunen i de allra flesta fall. Många gånger har svar kunnat ges tidigare än så.

Så vill kommunstyrelsen förbättra Ängelholmsförslaget:

  • Ängelholms politiker vill göra den digitala modellen mer känd för allmänheten.
  • Det går ofta en lång tid från det att förslaget blivit godkänt till dess att det förverkligas. Kommunstyrelsen vill att det ges en bättre återkoppling till de som fått sitt förslag godkänt även senare i processen.
  • Ännu ett alternativ till svar från kommunen införs, delvis besvarat. Det ska användas när delar av förslaget förverkligats.

–Vi har sett att det finns förslag som inte kan godkännas i sin helhet, men där delar av förslaget plockats upp och förverkligats. Ett exempel kan vara att ett Ängelholmsförslag föreslår att många vill ha en scen på en viss plats. Men just den platsen är inte möjlig. Senare föreslår politikerna att en scen byggs på en annan plats. Det blir alltså en scen, men inte just där förslaget önskade. Då ska svaret kunna bli ”delvis godkänt” och med en tydlig förklaring, säger Malin Klintfjäll, beredningskoordinator som arbetar med Ängelholmsförslaget i kommunen.

Ängelholmsförslaget

Kvinna och man tränar utomhus på utegym. Mannen har en träbalk över axlarna och gör benböj.

Förslag på utegym i Strövelstorp är ett förslag som lämnats in via Ängelholmsförslaget.