Plan klar för kvarteret med Parkskolan

Centrala Ängelholm kommer få ett delvis nytt utseende. Kommunstyrelsen har nämligen godkänt detaljplanen för den plats där Parkskolan ligger och planen innehåller både gammalt och nytt. Ett 60-tal bostäder, plats för verksamheter, underjordiskt garage och en mer öppen plats mellan Stadsparken och kvarteret kan nu förverkligas.

Kvarteret ligger mellan Östergatan, Lärkgatan och Kamengatan. Parkskolan ligger här sedan 1912 och en stor del av tomten är idag parkeringsplatser.

Nu finns en godkänd detaljplan för kvarteret och under kommande år kommer kvarteret bebyggas och kopplas närmre Stadsparken. Skolbyggnaden som vetter mot Stadsparken kommer att vara kvar. Klockdelen och den stora stentrappan kommer därmed att bevaras. Byggnaden som tidigare varit klassrum som ligger längs Lärkgatan kommer att rivas och ge plats åt en byggnad med bostäder. En ny byggnad kommer att byggas utmed Östergatan med plats för bostäder, kontor och verksamheter. Det gör att den trädallé som idag står längs Östergatan kommer att behöva fällas. Ängelholms kommun har fått dispens från Länsstyrelsen för att göra detta med villkoret att minst lika många träd som tas ner ska nyplanteras.

Planen innebär också en del förändringar för trafiken. Innergården mellan husen kommer att höjas upp och under den kommer ett garage att byggas. Kamengatan kommer att stängas av för persontrafik men den kommer vara öppen för varutransporter, gång och cykeltrafikanter.

– Mitt i Ängelholms stadskärna växer ett kvarter med riktig stadskänsla fram. Gammal bebyggelse blandas med nya byggnader och skapar en bra helhet i kvarteret. Det är också hög tid att vi öppnar upp staden mot Stadsparken, en oas mitt i staden som är värd mer uppmärksamhet än vad den får idag, säger Robin Holberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

2018 anordnade Ängelholms kommun en markanvisningstävling för fastigheten Samskolan 3. Det vinnande förslaget som är ritat av Wingårdhs arkitekter tillsammans med exploatören Midroc ligger till grund för detaljplanen.

Samskolan 3 i Ängelholms 3D-stadsmodell länk till annan webbplats (Fungerar inte i mobilläsare)

Kavrteret med Parkskolan sett från Östergatan. Stenbyggnader, Kamengatan som gågata, träd.

Illustration från Midroc och Wingprdhs arkitekter på hur kvarteret kan komma att se ut