Stegvis återgång till närundervisning på högstadiet

Nästa vecka börjar närundervisningen till viss del igen på kommunens högstadieskolor. Mer information till elever och vårdnadshavare om vad som gäller på respektive skola finns på Fronter.

Under vecka 9 har alla högstadieskolor bedrivit distansundervisning efter rekommendationer från Smittskydd Skåne. Detta med anledning av den uppåtgående trenden av covid-19 fall i Skåne samt att många under sportlovet har haft kontakt med personer som de vanligtvis inte träffar.

Nu är det beslutat att det från och med kommande vecka blir en successiv återgång till närundervisning.

Information om upplägg på respektive skolenhet publiceras på Fronter.

Fronters inloggningssidalänk till annan webbplats

Lärare undervisar