Samråd om Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031

Ängelholms kommun har tagit fram ett förslag till Plan för tillväxt kommunen tätorter 2021-2031. Förslaget är på samråd under perioden 6 april – 16 maj 2021 och ett digitalt samrådsmöte kommer hållas den 20 april. 

Belysa förutsättningar och föreslå hållbar utveckling

Ängelholms kommun har tagit fram ett förslag till Plan för tillväxt kommunen tätorter 2021-2031. Planen omfattar följande orter: Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö.

Syftet med planen är att belysa förutsättningarna i kommunens tätorter och ge förslag på hur de skulle kunna utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden. Planen för tillväxt är på samråd under perioden 6 april – 16 maj 2021 för att få in synpunkter på förslaget, innan den ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

Samrådsmötet kommer hållas digitalt

Under samrådet anordnas ett digitalt samrådsmöte den 20 april kl 18:00-19:00 via Teams. Efter anmälan kommer länk till mötet att skickas ut. 

Anmälan till samrådsmöte

Anmälan till det digitala samrådsmötet ska göras senast fredagen den 16 april via e-postadressen:

lena.astrom@engelholm.se

Ta del av planen

Planen för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031 finns under samrådstiden tillgänglig på kommunens hemsida.

Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om planen

Frågor om planen för tillväxt i kommunens tätorter besvaras av Lena Åström.

lena.astrom@engelholm.se

0431-870 00.

Yttrande på planen

Yttrande på planen för tillväxt i kommunens tätorter ska märkas med dnr 2020/433 och senast den 16 maj 2021 sändas till e-postadressen:

registrator@engelholm.se

 

Flygfoto över Ausås kyrka med omnejd. Foto.