Stödpaket på över 3 miljoner kronor till besöks- och restaurangbranschen

Slopade avgifter för serveringar och extra pengar till Ängelholms Näringsliv AB för att främja handel och besöksnäring. Det är några av de nya insatser som ska lindra de ekonomiska effekter som pandemin har medfört den utsatta besöksnäringen. Totalt handlar insatserna om cirka 3.1 miljoner kronor.

Coronapandemin har slagit hårt mot besöks- och restaurangbranschen. Begränsade öppettider och restriktioner om alkoholservering har lett till stora inkomstbortfall. Därför föreslår kommunstyrelsen ett samlat stödpaket och lättnader för branschen som kommunfullmäktige ska besluta om.

Detta är inte den första åtgärderna för att stötta näringslivet. Tidigare har krisledningsnämnden exempelvis fattat beslut om förlängda betaltider för företagskunder samt om kortare betaltider till leverantörer.

– Coronapandemin har fått stora konsekvenser för besöks- och restaurangnäringen som efter restriktionerna fått se stora inkomstbortfall. För att stötta dessa viktiga näringar föreslår kommunstyrelsen nu ett samlat paket med åtgärder för att lätta något på bördan och stötta en utsatt bransch, bland annat genom slopade avgifter och extra stöd till Ängelholms Näringsliv. Vi föreslår samtidigt en pott till kommunstyrelsens förfogande för att kunna förverkliga goda idéer och initiativ från våra kommuninvånare, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärderna i korthet

*Åtgärderna gäller 2021 om det inte står något annat.

 • Extra bidrag på 500 000 kronor till Ängelholms Näringsliv AB att använda till åtgärder som främja handel och besöksnäring i hela kommunen.
 • Extra anslag på 500 000 kronor för oförutsedda behov för att finansiera och stödja initiativ från medborgare och föreningar om aktiviteter, evenemang, utsmyckningar eller liknande som kan genomföras med hänsyn till rådande rekommendationer.
 • Ingen avgift för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och torghandel,
 • Avgifter för sommarrestaurangerna på Stortorget minskas med 20 procent. Avgiften för övriga restauranger med kommunalt arrende sätts ner med 20 procent.
 • Tidsbegränsning för torghandel ska ändras och följa samma tidsgräns som sommarrestaurangerna på Stortorget.
 • Ingen avgift för bygglovsansökan för uteserveringar.
 • Uteserveringar tillåts omgående och får användas under hela år 2021 med förutsättning att det finns polistillstånd. Har du serveringstillstånd för uteservering en del av året och inte året runt, kontakta kommunens alkoholhandläggare.
 • Butiker får möjlighet att ha varor/kassa utanför butik på allmän platsmark utan avgifter.
 • Verksamheter får möjlighet till uppskov till och med den 31 december 2021 med betalning av fakturor som har utfärdats av Ängelholms kommun, inklusive vatten- och avfallshanteringsavgifter.
 • Möjlighet för verksamheter att ansöka om dispens med hämtningsintervall, till exempel tömning av fettavskiljare.
 • Ingen avgift för fast årlig alkoholtillsyn för verksamheter med servering,
 • Ingen avgift för fast årlig tillsyn livsmedelshantering för verksamheter med servering (restauranger, caféer eller motsvarande som huvudverksamhet).
 • Ingen avgift för granskning av köldmediekontroll för verksamheter med servering.
 • Ingen avgift för planerad tillsyn gällande hygienisk verksamhet.
Stortorget under påsken