Starkt resultat för Ängelholms kommun 2020

Kommunens ekonomi för 2020 blev bättre än väntat med ett resultat på 129,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror bland annat på generella statsbidrag under coronapandemin och försäljningen av den gamla badhustomten vid Rönne å.

I dag, onsdag den 7 april, beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2020. Den 26 april förväntas kommunfullmäktige fastställa årsredovisningen.

Sammantaget hade kommunens nämnder ett överskott mot budget på ungefär 12 miljoner kronor även om resultatet skiljer sig åt mellan olika nämnder.

– Vi kommer nog aldrig glömma 2020, ett år som inte liknar något vi upplevt tidigare, ett år när hela samhället utsattes för stora prövningar. Coronakrisen har präglat vår vardag både som privatpersoner och som kommun, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter.

– 2020 har också varit en mycket svår tid för både näringslivet och våra föreningar. Vi har dagligen fått larmsignaler från restauranger och andra lokala företagare som har haft svårt att klara sig. Flera politiska beslut har fattats för att skapa lindring i krisen och för att uppmuntra ängelholmarna att gynna det lokala näringslivet. Föreningslivet har beviljats extrastöd och hyreslättnader.

Kommunens investeringar slutade på 228 miljoner kronor. De största utgifterna var i projekten för Klippanvägens ombyggnad och för nya avloppsreningsverket.

– En stor satsning var också att Ängelholms kommun tillsammans med sex andra kommuner köpte Ängelholm Helsingborgs flygplats. Vårt fokus är nu att öka antalet flygrörelser för att göra flygplatsen lönsam igen, samtidigt som vi fortsätter det viktiga arbetet med att arbeta för ett miljövänligt inrikesflyg.

Utöver kommunens nämnder och verksamheter omfattar kommunens årsredovisning även de kommunala bolagen AB Ängelholmshem samt AB Ängelholmslokaler.

Stadshuset