Ombyggnaden av Stadsbiblioteket – så här kommer det att bli

Planlösningen är färdigplanerad liksom hur det ska se ut i stora drag på de olika avdelningarna. Ombyggnaden av Stadsbiblioteket flyter på och de stora arbetena har genomförts när renoveringen nu går in i en andra fas.

De stora arbetena som nytt tak ,nya fönster, el, ventilation och rörläggning är mer eller mindre klart i Stadsbiblioteket som nu går in i en ny fas i byggprocessen.

– Jag skulle säga att vi kommit något längre än planerat så vi ligger bra till i planeringen. Vi har nått en milstolpe i processen när vi nu ska börja montera innertak och lägga golv, säger Johan Wellbro från MVB som är platschef på byggarbetsplatsen.

Målsättningen är fortfarande att ombyggnaden av Stadsbiblioteket ska vara klar innan årets slut och därefter väntar inflyttning med öppning någon gång i vår.

– När vi stängde biblioteket för renoveringen hade vi en utflyttningsfest så jag hoppas att vi ska kunna ha en lika bra inflyttningsfest när vi öppnar i vår om pandemin tillåter, säger Martin Memet Könick, bibliotekschef i Ängelholms kommun.

Planlösningen är klar med undantag för mindre justeringar som kan komma längs vägen. Även hur interiören ska se ut är i stora drag klart. Arkitektbyrån White har tagit fram ett så kallat gestaltningskoncept som visar vilka färger och materialval som ska användas.

– Material och färger har valts ut noga med varma naturnära toner och mjuka färgskiftningar för att interiören ska smälta in i miljön där vi har strävat efter att bevara bibliotekets själ så att man ska känna igen sig i den nya moderna miljön, säger Martin Memet Könick.

En stor skillnad utöver den nya moderna miljön är den stora barn- och ungdomsavdelningen som flyttar upp på plan två där den gamla balkongen har byggts in för att ge ännu mer yta. En annan skillnad mot tidigare som Martin understryker är att flera avdelningar kommer att bemannas.

– Med personal på plats i en avdelning kan vi ge ännu bättre service. Till exempel kommer vi i vår digitala avdelning ha helt nya förutsättningar för att möta behovet från äldre och andra som behöver hjälp med att använda Internet och digitala tjänster, säger Martin Memet Könick.

Även de yngre och mer digitalt bevandrade ska kunna få kvalificerad hjälp med att utforska och lära sig avancerade digitala program i den digitala avdelningen.

– Vårt nya stadsbiblioteket ska bli en mötesplats där alla är välkomna, där föreningar kan hyra lokaler och träffas, konst och kulturintresserade kan besöka galleriet och barn, unga och gamla kan mötas i en miljö där det ska finnas något för alla, säger Martin Memet Könick.

Ombyggnaden av Stadsbiblioteket

Ritning över planlösningen av bibliotekets bottenplan. På bottenplan finns bland annat restaurang och café, Galleri Moment, studierum och bokningsbara mötesrum, vuxenavdelning, öppen spis, den stora trappan som ska fungera som åskådarplats eller sittyta samt andra sittytor.

På bottenplan finns bland annat restaurang och café, Galleri Moment, studierum och bokningsbara mötesrum, vuxenavdelning, öppen spis, den stora trappan som ska fungera som åskådarplats eller sittyta samt andra sittytor.

Ritning som visar planlösningen på övre plan. På det övre planet ska det finnas bland annat hörsal, den utvidgade barn- och ungdomsavdelningen med barnvagnsparkering och amningsrum, tysta rum, bokningsbara mötesrum, arbetsplatser för bibliotekspersonalen, IT-bar, skapanderum, öppen spis, flygel och sittytor.

På det övre planet ska det finnas bland annat hörsal, den utvidgade barn- och ungdomsavdelningen med barnvagnsparkering och amningsrum, tysta rum, bokningsbara mötesrum, arbetsplatser för bibliotekspersonalen, IT-bar, skapanderum, öppen spis, flygel och sittytor.

Utsnitt ur bottenplan som visar sittytan i anslutning till den stora trappan med exempel på materialval för interiören.

Utsnitt ur bottenplan som visar sittytan i anslutning till den stora trappan med exempel på materialval för interiören.

Utsnitt ur bottenplan som visar studierum med exempel på materialval för interiören.

Utsnitt ur bottenplan som visar studierum med exempel på materialval för interiören.

Utsnitt ur övre plan som visar barnavdelning och skapanderum med exempel på materialval för interiören.

Utsnitt ur övre plan som visar barnavdelning och skapanderum med exempel på materialval för interiören.

Det 7 500 år gamla trädet skyddas under renoveringen av ett hölje av trä och kommer stå kvar på samma plats som tidigare.

Utvändigt är det mer eller mindre klart och invändigt är nästa steg att montera innertak och lägga golv. Det 7 500 år gamla trädet skyddas under renoveringen av ett hölje av trä och kommer stå kvar på samma plats som tidigare.

Stadsbiblioteket sett utifrån

Bortsett från de gamla fasadskyltarna är det mer eller mindre klart utvändigt där taket har lagts om och de gamla röda fönstren har bytts ut mot nya svarta. De blå mattorna som täcker delar av huvudentrén kommer att ersättas av svarta skivor.