En annorlunda student i år också

Den 11 juni tar Ängelholms gymnasielever studenten. På grund av pandemin planeras genomförandet på samma sätt som förra året. Klasserna kommer hållas skilda från varandra under hela dagen. Förutsatt att samma restriktioner gäller då som nu kommer max två anhöriga per elev tillåtas finnas på plats för att ta emot vid utspringet. Värdar på plats ska se till avstånd hålls och för de som vill följa firandet på distans planeras webbsändning.

– Vi måste vara ödmjuka för att upplägget kan förändras beroende på vilka restriktioner som kommer vara aktuella i sommar. Men oavsett ska vi göra vad vi kan för att våra studenter ska få en minnesvärd dag trots pandemin, säger Markus Eek, gymnasiechef i Ängelholms kommun.

Avgångseleverna kommer för dagen att samlas i olika klassrum utspridda i skolans lokaler. Ett schema har tagits fram för att hålla klasserna åtskilda så att de kommer till skolan vid olika tidpunkter. När en klass kommer till skolan väntar värdar på plats för att visa vägen till varje klassrum.

Utspringet har planerats så att klasserna fortsätter hållas skilda från varandra. Det blir fyra olika utspringområden där klasserna springer ut på olika tider. Varje elev får bjuda in max två anhöriga per elev som kan ta emot vid utspringet förutsatt att samma restriktioner gäller den 11 juni som nu. Området kommer att vara avspärrat där de inbjudna släpps in mot att de visar upp sin entrébiljett. Övrig publik kommer inte tillåtas vid skolan. Entrébiljetterna kommer att delas ut till varje elev.

Liksom förra året planerar skolan att hyra in väktare som tillsammans med värdarna ska se till att elever och anhöriga håller distans och följer de restriktioner som gäller.

– Det tror jag inte kommer att bli något problem. Förra året gick det jättebra och nu tror jag att vi alla har blivit mer vana vid att förhålla oss till pandemin och restriktioner, säger Markus Eek.

I anslutning till varje utspringområde finns ett begränsat antal parkeringsplatser.

– Efter utspringet är det viktigt att studenter och anhöriga lämnar området för att ge plats åt andra klasser som står på tur att springa ut, säger Markus Eek.

Flera av aktiviteterna under dagen som tal, stipendieutdelning och musikinslag kommer att ske som vanligt. Aktiviteterna kommer att webbsändas så att anhöriga kan ta del av studentdagen på distans.

Ängelholms kommuns information om pandemin

Studenter springer ut.