Ny aktör tar över kommunens missbruksbehandling Englamark

Ängelholm kommun har tecknat ett nytt avtal med vårdbolaget Våga Va AB i Ljungby som för kommunens räkning, ska erbjuda missbruksbehandling enligt 12 stegsmodellen, en verksamhet som går under namnet Englamark i Ängelholm. Första delen av behandlingen kommer att ske i Ljungby för att därefter avslutas i Ängelholm.

– Våra kommuninvånare kommer även i fortsättningen att erbjudas behandling enligt 12 stegsmodellen som innebär 3 månaders primärbehandling och därefter 9 månaders eftervård. Skillnaden mot tidigare är att den första delen av behandlingen kommer att genomföras i VågaVa:s regi i Ljungby, där det finns öppenvårdsgrupp och stödboende som en integrerad helhet, berättar Barbara Boron, verksamhetschef för Individ och familj i Ängelholms kommun. Eftervård och anhörigstöd kommer att genomföras som tidigare i Ängelholm i kommunens lokaler.

Englamark är en del i kommunens behandlingsalternativ för personer med missbruksproblematik. Englamark vänder sig till personer från 20 år och uppåt som har problem med alkohol, narkotika och beroendeframkallande medel. Englamark vänder sig även till anhöriga. Behandlingen bygger på 12-stegsmodellen, eller Minnesotamodellen, med utbildade terapeuter. Grunden i behandlingen är att ge deltagarna insikt om beroendesjukdomen, verktyg att bryta sitt missbruk/beroende och att påbörja sitt tillfrisknande i en trygg miljö. Målet att bibehålla sin drogfrihet och i det arbetet ta stöd av självhjälpsgrupperna, AA och NA.

– Det speciella med vår verksamhet är vår förmåga att skapa en Vi-känsla och en kärleksfull gemenskap som bygger på omtanke om varandra, säger Peter Jacobsson, verksamhetsansvarig på VågaVa AB. Vad vi kan bidra med till Ängelholms invånare är en möjlighet för både missbrukare och deras anhöriga att göra upp med det förflutna och finna ett nytt sätt att leva. Vi har en behandlingsplan redo för de som väljer att ge sig själva chansen till ett liv, bättre än vad de någonsin vågat drömma om.

Människor som sitter i en cirkel och samtalar enligt 12-stegs programmet