Välkommen på möte om hur tätorterna ska utvecklas

Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö. Nu finns en plan för hur kommunens tätorter ska utvecklas.

Välkommen på ett digitalt möte om hur kommunens tätorter ska utvecklas.

När: 20 april klockan 18.00-19.00

Hur: Digitalt via teams. Länk skickas vid anmälan.

Anmälan: Senast fredagen den 16 april till lena.astrom@engelholm.se

Samråd om Plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021- 2031

 

pojke i tvåårsåldern står i en trädgård med ett korsvirkeshus bakom sig. Han har ett äpple i handen.