Mellan sjöar och nära handel
- här ska cykelturisterna köra i Ängelholm

Skyltning och information ska få fler att fara fram på cykel i lövskogen mellan Västersjön och Rössjön eller ta ett fikastopp i Hjärnarp. Kommunstyrelsen har tagit beslut om var i Ängelholm som Skånes regionala cykelled mellan Ystad och Båstad ska gå. Ett annat cykligt beslut är att det ska byggas en ny gång- och cykelväg mellan Hjärnarp och Munka Ljungby.

Den andra av tre regionala cykelleder som Region Skåne planerar mellan Ystad och Båstad kommer att gå igenom Ängelholms kommun. Region Skåne utvecklar regionala cykelleder som är lämpliga både för vardagsrekreationen och för en lite längre semester.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om lämpliga vägar för hur sträckan ska gå i Ängelholms kommun. Cykelleden planeras i natursköna miljöer men också genom kommunens orter så att handel och besöksnäring kan dra nytta av besökarna. Lederna planeras också så att det vara enkelt för de som bor i tätorterna att ta sig ut på lederna.

– Ängelholm har fantastiska möjligheter för cyklister. Nu stakar vi ut de bästa lederna för att ge natursköna turer. Vi ska också se till att cykelturismen bidrar till näringslivet och landsbygden genom att skylta lederna via kommunens orter och byar, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun.

Vägarna som pekas ut finns redan men skillnaden blir att det kommer att skyltas längs sträckan och att sträckan kommuniceras som en regional cykelled. Kommunen kommer teckna avtal med väghållarna/vägsamfälligheterna för att leden ska skyltas även längs enskilda vägar. Under 2023 kommer hela leden mellan Ystad och Båstad att invigas.

Sträckorna som Ängelholms kommun pekat ut är:

  • Fogdarp – Margretetorp – Hjärnarp – Nya Rössjövägen
  • Tullstorpsvägen – Övre Västersjövägen – Rössjöholmsvägen – Tåssjö kyrkväg – Bassholmavägen
  • Bassholma – Lönnhässle – Öster om Össjö
  • Öster om Össjö – Ängelholms kommungräns

Ny cykelväg mellan Hjärnarp och Munka Ljungby

Kommunstyrelsen har även godkänt ett avtal med Trafikverket om att bygga ut en cykelväg längs väg 1788 mellan Hjärnarp och Munka Ljungby. Avtalet innebär att Ängelholms kommun och Trafikverket kommer betala vars halva kostnad som beräknas till totalt 15-20 miljoner kronor.

Cykelvägen ska i söder ansluta till den gång- och cykelväg som finns vid bergtäkten norr om Munka Ljungby och i norr ansluter cykelvägen till Toarps byaväg i Tåstarp. En sträcka på 1,4 km. Den nya cykelvägen kommer att knyta ihop cykelnätverket och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Bygget av vägen kommer kunna starta tidigast 2024.

Personer bakifrån som cyklar längs lummig skogsväg.