Fler parkeringar för badsugna i Ugglehult

Badplatsen i Ugglehult vid Västersjön är populär. Nu finns det bättre möjligheter att parkera i närheten av badplatsen.

Ängelholms kommun har tillsammans med markägare i området öppnat en tillfällig parkering uppe vid övre Västersjövägen. Samtidigt har parkeringsförbudsskyltar satts upp längs den lilla väg som går ner till badplatsen. Den vägen måste hållas fri då det är enda vägen för utrycksfordon att komma fram. Boende och de som cyklar och går behöver också komma fram längs vägen.

Parkeringsvakter kommer vara på plats i området, det är allvarligt när framkomligheten begränsas vid en badplats med många besökare.

Nu finns det också en extra toalett som är tillgänglighetanpassad.

Bild på en sjökant med soligt väder. Man ser strandkanten och stenarna. Sjön är omgiven av grönska.