Vad vill du göra i Stadsparken?

Dansa, låna spel, stå på scen eller bara ta en kopp kaffe vid statyn Druvan? Nu frågar Ängelholms politiker invånarna vad de skulle vilja göra i stadsparken om de fick bestämma.

Torsdagen den 26 och fredagen den 27 augusti ordnar Ängelholms kommun en medborgardialog om stadsparken. Politiker finns på plats för att lyssna till invånarnas idéer. Det finns även gott kaffe, historiska bilder och barnaktiviteter på plats. Redan nu kan idéer lämnas digitalt.

Under året samlar Ängelholms politiker in idéer kring hur stadsparken och området runt Skolgatan, Kamengatan och Norra Skolgatan kan utvecklas. Utvecklingen av stadsparken är en del av Ängelholmspaketet och hänger nära samman med att Klippanvägen ska förlängas över Rönne å.

– När Klippanvägen förlängs och trafiken i centrum minskar så kan vi få mer folkliv och handel runt stadsparken. Vad vill man kunna göra i området när trafiken minskar? Det vill jag höra mer om, säger Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Ängelholms kommun.

Fastighetsägare, allmänhet och de som har verksamheter i området kan komma med förslag under året. Förslagen är inte bindande för beslutsfattarna, dialogen är en möjlighet att föra fram idéer och åsikter och diskutera detta med ansvariga politiker i Ängelholms kommun.

– En medborgardialog betyder att politiker och invånare möts och diskuterar en aktuell fråga. Det är en win-win för både politiker och invånare att mötas mellan valen och få större förståelse för varandras synpunkter, säger Malin Klintfjäll, ansvarig för medborgardialogen om Stadsparken.

Detta är frågorna som politikerna söker svar på:

1. Vad gör du i stadsparken med omnejd idag?
2. Vad vill du göra i stadsparken som du inte kan göra idag?
3. Mitt förslag är att (idéer eller förslag): ______

Fyll i dina svar här, det går snabbt Länk till annan webbplats.

Datum och tid: Torsdagen den 26 och fredagen den 27 augusti kl.12-18 båda dagarna.

Arrangör: Ängelholms kommun.

Det kommer att finnas kaffe och enkla barnaktiviteter.

Ingen anmälan krävs.

Ängelholms kommun följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Mer information finns på engelholm.se/stadsparken Länk till annan webbplats.

En bild från Ängelholms Stadspark. Mycket grönska. Fontänen med statyn Druvan är i mitten av bilden. Lila blommor finns runt fontänen.