Stort arbete väntar när Kristian II:s väg blir snyggare och tryggare

Det händer mycket i trafiken i Ängelholm just nu, men ha tålamod, det kommer bli både snyggare och tryggare. Med start vecka 35, den 2 september, väntas ett stort arbete med att lägga ny asfalt längs hela Kristian II:s väg. Det kommer vara begränsad framkomlighet på vägen under hela september.

Arbetet med Kristian II väg startar sista veckan i augusti och väntas pågå tills sista veckan i september. Inga sträckor kommer stängas av, men det kommer ta längre tid att ta sig fram längs Kristian II väg eftersom att arbete pågår på vägen.

– Ingen sträcka kommer att stängas av, alla ska komma fram. Men vi uppmanar ändå trafikanter att välja andra vägar. Ju mindre trafik det är på vägen under arbetets gång, desto säkrare och snabbare kommer arbetet kunna göras, säger Jerry Palm gatuingenjör i Ängelholms kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren gett tillskott i budgeten till asfaltering av Ängelholms vägar och gator. I år ökades det med 5 miljoner. Pengarna används bland annat för att rusta upp Kristian II:s väg men även till cykelvägar runt om i kommunen. Arbetet med Kristian II uppgår till en kostnad på total cirka 10 miljoner och är historiskt sett en stor asfaltsinvestering för Ängelholms kommun.

All beläggning på hela gatan ska fräsas bort och ersättas med ett nytt och jämnt ytskikt som ger en tystare och bekvämare resa. Alla brunnar längs gatan byts ut, det kommer läggas nya ledningar till trafikljusen och slutligen blir det ny och tydlig linjemålning.

Kristian II:s väg är 4294 meter lång och det är 37 000 kvadratmeter asfalt som ska läggas (nästan som sju fotbollsplaner). Arbetet med att byta beläggning är efterlängtat av många som kör på vägen varje dag.

Arbetet som görs på Klippanvägen kommer vara avslutat och vägen kommer öppnas innan arbetet med Kristian II:väg påbörjas.

Tänk på:

  • Var ute i god tid. Det kommer att ta längre tid att ta sig fram i trafiken längs Kristian II väg under hela september. Välj gärna en annan väg om du har möjlighet.
  • Kör försiktigt och ta det lugnt. Det kommer var många som arbetar längs vägen och det är skolelever och andra oskyddade trafikanter som rör sig längs sträckan.
  • Håll ut. Det är ett stort arbete som görs. Vägen ska bli tryggare och bättre att köra på för dig och dina medtrafikanter.
  • För den som kan- välj gärna cykeln, det blir lättare och ger mer plats åt dem som måste ta bilen.
Karta över Kristian II:s väg

Sträckan som kommer asfalteras om.