Ängelholm fortsatt bland Sveriges bästa platser att driva företag

I år hamnar Ängelholms kommun på plats 29 bland landets 290 kommuner vilket innebär att kommunen tappar 4 platser jämfört med 2020. Trots tappet har kommunen positiv utveckling i den tyngst vägande kategorin Sammanfattat omdöme för Ängelholm. Dessutom pågår flera olika insatser för att höja servicen till företagen. Av Skånes 33 kommuner placerar sig Ängelholm fortsatt på en sjätte plats.

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun de verkar.

– Undersökningen visar att Ängelholm fortsatt har ett starkt företagsklimat. Vi tappar visserligen placeringar i förhållande till andra kommuner, men får samtidigt signaler från företagarna att vi blivit bättre. Tyvärr tappar vi gällande kommunens service och handläggningstider. Här pågår stora förbättringsinsatser. Framöver ska vi även återinföra det uppskattade så kallade ”bygglov över disk” där enkla bygglovsärenden får snabb hantering, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under sommaren anställdes fler handläggare till bygglovsenheten samtidigt som förstärkning på fler områden är planerade. Dessutom är ett förändringsarbete kring företagande, bemötande och service igång sedan i våras. Något som engagerar hundratals kommunmedarbetare.

Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på en enkätundersökning som företagarna själva svarar på, men även på statistisk. Årligen deltar mer än 30 000 företagare och i Ängelholm blev det i år 181 svar.

När det kommer till kategorin sammanfattande omdöme om Ängelholm får kommunen med råge godkänt från ängelholmsföretagarna. Man klättrar 32 placeringar från föregående år och företagarna svarar även att det finns bättre möjligheter för mobilnät och bredband än tidigare.

– För Ängelholms kommun är det A och O att vi har ett riktigt bra samarbete mellan oss och alla runt 5000 bolag som finns i kommunen. Detta är jag tydlig med sedan dag ett som kommundirektör. Vi utvecklar också flera nya sätt att underlätta våra kontakter och göra så företagare känner sig välkomna, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholms kommun.

En kategori där Ängelholm sticker ut negativt är den om service och bemötande.

– Vi vet att vi har arbete att göra och vi fokuserar nu mycket på vår service och effektivisering. Vi har många positiva initiativ igång och medarbetarna är både inspirerade och fulla av idéer kring vad vi ska förbättra. Den negativa utvecklingen i kategorin om service och bemötande vänder här och nu, säger Kristina Magnusson, kommundirektör i Ängelholms kommun.

*Svenskt Näringsliv utför årligen en ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-mars 2021 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Fyra byggnadsarbetare lagar ett hustak. Foto.