Inne att handla ute, butiker på Storgatan får flytta ut

Även i år kommer butiker längs Storgatan i Ängelholm kunna flytta ut handel längs gatan. Under hela december och januari blir det tillåtet för handlare att flytta ut lite av butiken till gatan på sina vanliga öppettider.

– Handel utanför butikerna längs Storgatan är en positiv sak som vi provade under pandemin och som vi tar med oss in i det nya normala, säger Pernilla Fahlstedt, chef för Samhälle i Ängelholms kommun.

– Det är ett bra besked till invånare, besökare och inte minst för handlarna längs Storgatan. Det är ett viktigt grepp som stärker stadskärnans dragningskraft i julhandeln, säger Andreas Jarud, VD på Ängelholms Näringsliv AB.

För handlare längs Storgatan finns det en del bestämmelser som Ängelholms kommun kommer att informera om. Det blir en avgift för att använda platsen och innan handel flyttas ut ska det meddelas via en e-tjänst på kommunens webbplats.

Det blir tillåtet med handel längs Storgatan 28 november 2021 (1 advent) till 31 januari 2022.

Mer information kommer till de som är berörda.

Tillstånd och regler

Upplysta fasader inne i Ängelholms centrum. Det ser mysigt, mörkt och vintrigt ut.