Här vill vill vi sitta, leka, fika och kanske ha ett lusthus- allt med närhet till toalett!

Stadsparken ska vara en mötesplats och här ska man kunna sitta bekvämt, ta en bit mat eller fika. Det ska finnas plats för lek för barn och tillgång till toalett. Det är vad många i Ängelholm vill se i Stadsparken om de får bestämma.

Under två dagar i slutet på augusti fanns politiker och personer som arbetar i Ängelholms kommun på plats i Stadsparken för att lyssna till invånarnas synpunkter om Sveriges kanske minsta stadspark. Synpunkter samlades in på plats i Stadsparken men även digitalt via Ängelholms kommuns webbplats. Cirka 200 skriftliga synpunkter lämnades in, samt ca 100 muntliga.

Alla synpunkter har nu tagits om hand och sorterats in i tre grupper.

Bekvämare sittplatser och fika

Båda unga och äldre vill kunna sitta ner och prata med bekanta och vänner. Äldre vill träffa sina bekanta, medan unga från gymnasiet och grundskolan hänger där på raster och efter skolan och köper en macka. Både unga och äldre vill ha mer sittgrupper och då bekvämare bänkar och stolar. Små bord nämns även för att kunna ta med sig sin lunch. Många diskuterar även om väderskyddade sittgrupper för att kunna nyttja parken i alla väder. Lusthus, paviljong och pergola nämndes av flera.

Lekplats för barn, boulebana och scen

Vuxna mitt i livet, barn och äldre vill gärna se mer aktiviteter för barnen, så de själva kan sitta ner i en grön oas medan barnen leker. Många nämner en mindre lekplats med sittgrupper för föräldrar och mor- och farföräldrar runt omkring.

Grönska, belysning, toalett och trafik

Många nämner att de vill ha kvar grönskan, eller till och med mer rabatter för att skapa en Stadspark med ännu mer blomster. Häcken mot Skolgatan är ett vanligt förekommande ämne, många vill klippa ner den i höjd med den häcken som är mot Kamengatan – under förutsättning att trafiken minskat i och med Klippanvägens förlängning. Detta för att skapa en mer naturlig länk till butikerna och restaurangerna längs med Skolgatan, så som det var på 50-talet. Andra anser att häcken ska vara kvar som den är.

– Att som politiker få en hel lista med förslag från invånarna känns otroligt bra. Jag vill tacka alla som bidragit till detta gedigna material. Nu ska vi se närmre på vad som är möjligt och givetvis ska vi ta vara på det som redan finns och är uppskattat i stadsparken, säger Tomas Fjellner (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ängelholms kommun.

Dialogen om Stadsparken och hur parken ska utvecklas är en del av Ängelholmspaketet och hänger nära samman med att Klippanvägen ska förlängas över Rönne å, vilket kommer att minska trafiken runt Stadsparken.

Nu ska Samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om processen framåt och hur stadsparken ska utvecklas.

Lummig miljö i stadsparken med fontänen omgiven av lila blommor.