Nytt samverkansavtal stärker relationerna mellan Högskolan i Halmstad och Ängelholm

Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun och Bo-Gustaf Snygg, ordförande för föreningen Ängelholms akademi har tillsammans skrivit under en avsiktsförklaring om samverkan. Syftet är att hitta nya möjliga samarbeten inom både utbildning och forskning.

Högskolan har under de senaste åren tecknat ett antal långsiktiga samarbetsavtal med region, kommuner, myndigheter och företag, i syfte att exempelvis öka studenternas kontakter med arbetslivet och på olika sätt samarbeta inom forskning och forskarutbildning.

– Högskolan har under många år haft framgångsrika samarbeten med verksamheter inom och i anslutning till Ängelholms kommun, exempelvis inom lärarutbildning och skola samt organisationsutveckling. Genom den nya avsiktsförklaringen utvidgas och fördjupas möjligheterna till samarbete på fler områden, där det är särskilt intressant för Högskolan att skapa attraktiva och profilerade samarbeten med näringslivet inom till nytta för både Högskolans studenter och forskare, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

För Ängelholms kommun är förhoppningen med avsiktsförklaringen ökade möjligheter att erbjuda Ängelholms kommuninvånare bättre möjlighet till högskoleutbildning, ökade möjligheter att säkerställa kompetensförsörjning i framtiden och ökade möjligheter till samarbeten inom forskning och utveckling till gagn för näringsliv och offentlig verksamhet.

– Det här är ett tillfälle för kommunen att visa på att vi är en möjliggörare för de som vill vara med och utveckla Ängelholm. Vi har klargjort att vi har gemensamma intressen som kan gagna båda parter. Kommunen har som ambition att det ska finnas högre utbildning i Ängelholm år 2025 och ett fördjupat samarbete är därför ett viktigt steg i den riktningen, säger Robin Holmberg (M) Kommunstyrelsens ordförande.

För Ängelholms kommun och Ängelholms akademi finns en målsättning att det år 2025 ska finnas högskoleutbildningar i Ängelholm vid ett campusområde med förutsättningar för ett attraktivt studentliv. Samarbetet med Högskolan i Halmstad är en av många pusselbitar för att den målsättningen ska kunna förverkligas.

– Vi hoppas att denna avsiktsförklaring ökar möjligheten för oss att etablera ett campus i Ängelholm med högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar i nära samverkan med näringslivet samt faciliteter som behövs för ett attraktivt studentliv. Vi vill, till år 2025, skapa ett centrum för högre utbildningar i ett campusområde med förutsättningar för ett attraktivt studentliv, säger Bo-Gustaf Snygg som är ordförande i Ängelholms akademi.

Fyra personer är glada och samarbetar

Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad, Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun, Bo-Gustaf Snygg, ordförande för föreningen Ängelholms akademi och Berit Rosvall kassör i föreningen Ängelholms akademi.