Stadshusets korridorer fylls av gymnasieelever

Till och med nästa vecka kommer Stadshusets korridorer stundtals att fyllas av gymnasielever som är på besök för att få en bild av vilka framtidsmöjligheter som finns och hur arbetet fungerar i en kommun.

En klass har redan haft Stadshuset på schemat och nästa vecka kommer de andra två samhällsklasserna i årskurs 1 på besök från Ängelholms gymnasieskola för att få se hur det ser ut inuti Stadshuset, träffa tjänstemän och politiker och få en bild av hur en kommun fungerar.

– Det är viktigt att våra ungdomar vet att det finns möjligheter att påverka sin kommun och vi behöver ungdomar i politiken, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande som berättade för eleverna om sitt arbete och hur han hamnade i politiken.

Med över 3 500 anställda är Ängelholms kommun den största arbetsgivaren i kommunen och här finns många olika typer av jobb.

– Jag tror det är vanligt att ungdomarna inte tänker på kommunen som en framtida arbetsgivare men här finns massor av spännande jobb och det vill vi förstås passa på att visa dem när de är här, säger Mattias Lundblad, skola- och arbetslivsutvecklare i Ängelholms kommun.

För samhällseleverna i årskurs 2 som läser kursen ledarskap och organisation finns också ett besök inplanerat där eleverna ska få en fördjupad information om kommunens organisation, ledarskap och en inblick i den agila organisationen.

Kommentarer från elever

  • Det var intressant att se hur det ser ut i kommunhuset, blir lättare att förstå det vi talar om i skolan.
  • Spännande att höra hur engagerade politikerna verkade vara.

Social hållbarhet och hållbar utveckling i Ängelholms kommun

Elever i årskurs 1 på Samhällsprogrammet sedda bakifrån gående i Stadshuskorridor.