Dags att prata om Kronoskogen och Nybroskogen

Det finns en plan för Ängelholms skogar! Men vad tycker invånarna i Ängelholm? Svara på några frågor i en enkät elller kom till Järnvägens museum den 4 december. Där bjuds det på grillad korv och fri entré.

I stort handlar planen för de stadsnära skogarna om mindre avverkning och mer plats åt friluftsliv och aktiviteter. Men vad tycker Ängelholms invånare om planerna, det undrar nu Ängelholms politiker som bjuder in till medborgardialog om skogarna.

Flera människor i olika åldrar går i skogen. En håller en svampkorg i handen. De går som en grupp, kan vara en familj. Ser glada ut. Det är höst.

Vad vill du göra i Ängelholms stadsnära skogar? (Bilden är från en annan skog än de som beskrivs i artikeln)

Vad tycker du om att göra i skogen? Och vad kan bli ännu bättre?

Detta vill Ängelholms kommun höra mer om och bjuder på korv och fri entré till Järnvägens museum lördagen den 4 december.

Datum: 4 december

Tid: 10-13

Ingen anmälan krävs.

Detta är frågorna som kommunen söker svar på

Vad gör du i Nybroskogen och/ eller Kronoskogen idag?

Vad tycker du om förslaget som tagits fram, den plan som finns för skogarna? Se längre ner på denna sida.

Mitt förslag till utveckling av skogarna: (Skriv lite mer om vad vill du ha, se, göra i skogarna?)

Fyll i dina svar här, det går snabbt Länk till annan webbplats.

Förslaget på hur skogarna ska utvecklas

Nybroskogen ska bli en plats för aktiviteter

Karta över Nybroskogen, mycket skog och grönt. Symboler för picknick och jogging finns på kartan.

En karta som visar Nybroskogen med det som planeras för området.

Nybroskogen blir en zon för aktiviteter och motion

Nybroskogen blir en zon för aktiviteter och motion. Elljusspår, utegym, och fiskebryggor längs Rönne å finns redan. Stigar ska förbättras, spångar kan anläggas, bättre sikt kan ge större trygghet längs motionsspåren. Större öppna ytor ska bjuda in till utflykter och aktiviteter.

Genom att göra Ängelholms största ö, Rönneholm, till ett kulturreservat kan den historiskt betydelsefulla platsen öppnas upp och arvet och berättelsernas kan föras vidare.

I korthet om Nybroskogen:

 • Nybroskogen ska bli en zon för aktiviteter och motion.
 • Fler eljusspår och utegym.
 • Fler fiskebryggor längs Rönne å.
 • Stigar ska förbättras.
 • Spångar ska anläggas.
 • Bättre sikt ska ge trygghet längs motionsspåren.
 • Större öppna ytor för utflykter och aktiviteter.
 • Ängelholms största ö, Rönneholm ska bli ett till ett kulturreservat

Kronoskogen ska vara en plats för biologiska värden och naturupplevelser

En karta över kronoskogen som är tecknad. Mycket träd är utsatta på kartan och havet syns också. Naturreservatet är markerat med rött. Symboler för fågelliv är utsatta på kartan.

Karta över Kronoskogen med symboler för det som finns i planen för skogen. Det rödmarkerade området är det naturreservat som finns i området.

Kronoskogen ska gynna utvecklingen av biologiska värden och samtidigt ge människor tillgång till naturupplevelser. En omsorgsfull utredning om hur skogen ska ställas om från virkesproduktion till naturvårdande skogsbruk ska göras.

Fler spångar och ramper

Fler spångar och ramper och bättre entréer ska göra att fler kan ta sig in i skogen samtidigt som marken skyddas från slitage. Linbanor eller hängbroar mellan trädtopparna är exempel på hur skogen kan öppnas upp och ge nya utblickar. Att öppna ett Naturrum vid Järnvägens museum i anslutning till Kronoskogen är något den blågröna majoriteten vill se närmre på. Där ska besökare få mer kunskap och inspiration inför sitt besök i skogen.

Tidigare har två områden i skogarna pekats ut som möjliga för exploatering och byggande av bostäder. Men enligt utredningen som gjorts är planförutsättningarna så komplexa att inga områden föreslås som lämpliga för exploatering. Det handlar bland annat om riksintressen och översvämningsrisker.

I korthet om Kronoskogen:

 • Gynna utvecklingen av biologiska värden.
 • Ge människor tillgång till naturupplevelser.
 • Ställa om från virkesproduktion till naturvårdande skogsbruk.
 • Anlägga fler spångar och ramper i skogen.
 • Förbättra entréerna ut till skogen.
 • Öppna ett Naturum vid Järnvägens museum.

Föreningslivet ska få ta plats

Två män sitter på en brygga och fiskar. Den ena har fått upp en fisk. De är glada. Det är mycket skog i bilden.

Fisket ska få ta mer plats längs Rönne å.

Skytte, sportfiske, rodd och ridning utövas i skogarna. Det som finns ska bevaras och mer aktivitet ska få plats. Sibirienvägen och parkeringen vid Sibirienskogen ska förbättras för de som vill komma dit med sina hästtransporter. Skytteföreningarna ska kunna utveckla sin verksamhet i Kronoskogen, detta ska utredas närmre.

Nyhet om skogarna från september 2021