Fyra särskilda boenden står på tur i kommunens stora renoveringsplan

Renoveringsplanen är en omfattande process för att skapa en bättre boendemiljö och mer moderna särskilda boenden för kommunens äldre. Det är en stor process som sträcker sig över flera år. Nu står det klart att Solängen, Bäckagården, Åshaga och Bokhöjden är näst på tur. Flytten kommer att ske tidigast senhösten 2023.

2019 fattade kommunstyrelsen beslut att planera för en omfattande upprustning av Ängelholms särskilda boenden. Nämnden för omsorg och stöd fick uppdraget att utreda vilka som är lämpliga att renovera, riva till förmån för nybyggnation eller avveckla. Först ut, i etapp 1, var Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga där verksamheterna har upphört under det senaste året.

Nu står klart att etapp 2 i renoveringsplanen innebär att Bäckagården och Solängen flyttas till ett nybyggt särskilt boende på Fridhem. Dessutom kommer Åshaga och Bokhöjden att flyttas till Nya Kungshaga. Både det nya boendet på Fridhem och nyrenoverade Kungshaga beräknas stå färdigt tidigast senhösten 2023. Därför kommer flytten ske först då.

– Vi fortsätter målinriktat med vår historiska satsning på nya välfärdslokaler. Det är ett arbete där vi tar höjd för de krav som åligger oss vad gäller arbetsmiljö och säkerhetskrav. Arbetet innebär också att vi måste kunna möta de volymökningar som väntar, säger Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

– Detta var ett viktigt beslut. Nu fortsätter arbetet med att planera för en flytt som blir bra för alla boende. En central del har varit den fysiska arbetsmiljön som ska bidra till trivsel och välmående, säger Filippa Kurdve, chef Hälsa.

Åshaga har beslutats att rivas till förmån för ett nytt särskilt boende på samma plats. Tanken är att det nya boendet ska stå färdigt 2025 med fördubblat antal vårdplatser, från 40 till 80.

Bokhöjden, Solängen och Bäckagården ska samtliga upphöra som särskilt boenden.

Även Willan, Solhaga, Viktoriagården och Munkaljungbygården omfattas av renoveringsplanen och kommer ingå i etapp 3 och etapp 4.

En yngre och äldre person håller varandras händer.