Familjefrid finns till för dig som upplever våld

I Ängelholms kommun har familjefridsteamet fullt fokus på att arbeta med våld i nära relationer. Den som är utsatt för våld och den som utsätter någon annan för våld kan få hjälp. Även barn som upplevt våld i familjen kan få stöd av Familjefridsteamet. Hjälpen kan bestå av individuella samtal eller gruppverksamhet.

Den 25 november är det Orange Day. Ett internationellt initiativ startat av FN för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Vi passar därför på att uppmärksamma vårt familjefridsteam som arbetar för att ge hjälp till både vuxna och barn som lever i/har upplevt våld i nära relation.

Familjefridsteamet tillhör enheten Råd och Stöd och sedan i somras sitter teamet i nya lokaler på Bruksgatan 25 vid Nya Torg. I mer än tio år har familjefridsteamet mött vuxna och barn som lever i våldsamma relationer.

När våldet börjat slutar det inte av sig självt

– När våldet en gång kommit in i en relation så slutar det inte av sig självt. Det kan behövas hjälp för att leva vidare i den relation man har eller för att bryta upp, berättar Charlotte Ekström i Ängelholms kommuns familjefridsteam.

Det finns olika typer av våld. Latent våld kan vara blickar, aggressivitet och kroppsuttryck. Det kan handla om partnerns tonfall och gester som fungerar som underliggande hot.

– Ofta är det så att varken den våldsutsatta eller den våldsutövande är medvetna om det latenta våldet, berättar Carina Kamarakis som arbetar i familjefridsteamet.

Den som är våldsam behöver få hjälp att sluta

För att stoppa våldet så krävs det även att den som är våldsam får hjälp att sluta och familjefridsteamet finns till även för den som är våldsam.

– När jag sitter mitt emot en person som har utövat våld, framkommer det ofta efter några samtal att denna person också blivit utsatt för någon typ av våld tidigare i livet. Det är ingen ursäkt för våldet, men för att hindra att det sker igen behöver vi hitta förklaringar och orsaker till personens våldsamma beteende, säger Carina Kamarakis.

I familjefridsteamets SIRI-grupp möts kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Känslan av att man inte är ensam och att reaktionerna som man som våldsutsatt har är helt normala blir viktiga i SIRI-gruppens samtal.

– Den som är utsatt har helt normala reaktioner på en onormal situation, det är något vi verkligen vill att den utsatte ska förstå för att inte tappa sin självkänsla, säger Charlotte Ekström.

Stödgrupp för barn

– Att som barn uppleva våld i sin egen familj är många gånger skrämmande och svårt att förstå. Det kan innebära ett trauma för barnet och alla barn och ungdomar som upplever våld hemma ska få möjlighet att prata med någon om sina upplevelser. Då kan man komma till mig, säger Denise Melin Sant.

Det finns även en stödgrupp för barn som upplevt våld som heter NOVA. I gruppen kan barn och ungdomar få hjälp att bearbeta sina upplevelser, prata om känslor och tankar och lära sig strategier att hantera sin familjesituation. I NOVA kan även barn gå som har erfarenheter av missbruk eller psykisk ohälsa i sin familj.

Det finns många sorters våld:

  • Fysiskt våld är till exempel när du blir slagen, knuffad, sparkad.
  • Psykiskt våld är när du blir kränkt med ord, direkta hot om fysiskt våld och hot om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Om du blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll är du också utsatt för psykiskt våld.
  • Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.
  • Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet.
  • Latent våld är när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Vill du träffa familjefridsteamet?

  • Det är kostnadsfritt
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi för inga journaler
  • Du kan vara anonym

Du når Familjefridsteamet genom att ringa till kommunens växel 0431-87000 eller mejla till:

familjefrid@engelholm.se

Läs mer om familjefrid Länk till annan webbplats.

Denise Melin Sant, Charlotte Ekström och Carina Kamarakis är socionomer på Familjefridsteamet. I somras flyttade teamet hit till Bruksgatan 25 vid Nya Torg.

Denise Melin Sant, Charlotte Ekström och Carina Kamarakis är socionomer på Familjefridsteamet. I somras flyttade teamet hit till Bruksgatan 25 vid Nya Torg.