Brovinnaren gör att planen för Klippanvägens förlängning granskas igen

Vinnande bro i arkitekttävlingen gör att detaljplanen för Klippanvägens förlängning behöver justeras något och ett förslag med förändringarna finns nu ute på granskning.

Den vinnande bron i arkitekttävlingen om ny bro över Rönne å blev Himlavalvet. Brons konstruktion gör att Ängelholms kommun behöver göra några förändringar i den detaljplan som nyss varit ute på granskning. Alla berörda sakägare har fått direkt information i sin brevlåda. De synpunkter som lämnats in sedan tidigare behöver inte lämnas in igen. Allmänhet kan lämna synpunkter fram till den 24 februari.

Varför behöver ändringar göras?

Den vinnande bron, Himlavalvet, har en konstruktion som är bredare än vad detaljplanen tagit höjd för och detaljplanen behöver därför ändras. Det är anslutningen till bron som gör att några ändringar behövs i detaljplanen. Gatan kommer ha samma bredd som tidigare. 6,5 meter.

Vägen blir inte bredare, men så som bron utformad så kräver den ett bredare utrymme i detaljplanen. Det handlar bland annat om de röda ”balkarna” som syns i bild och som man ska kunna gå upp på.

Eftersom att förändringen resulterar i att plangränser flyttas, måste kommunen enligt plan- och bygglagen gå ut på en andra granskning.

Redan lämnade synpunkter är giltiga

Om du redan har lämnat in synpunkter så gäller dessa. Du behöver inte lämna in samma synpunkt en gång till. Men nya synpunkter på denna förändring ska lämnas in före 24 februari 2022.

Detaljplan Ängelholms 3:28 mfl, centrum (Klippanvägens förlängning)

Den vinnande bron i arkitekttävlingen, "Himlavalvet" av Ateliiér Entropic. Röda höga bågar över bron.

Den vinnande bron i arkitekttävlingen, "Himlavalvet" av Ateliiér Entropic.

En bild från ovan över Rönne å och stort skogsparti. Vägen Klippanvägens förlängning är inritad i bilden och svävar ovanför skogen.